5. asema

Simon auttaa Jeesuksen Ristin kantamisessa

Jeesus on nääntynyt, hänen askeleensa käy joka hetki hoipertelevammaksi, ja sotaväellä on kiire saada kaikki päätökseen, siksi poistuessaan kaupungista, Tuomionportista, he valitsevat yhden maalta tulleen miehen, joka on nimeltään Simon kyreneläinen, Aleksin ja Rufon isä, ja he pakottavat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä.

Jeesuksen koko Kärsimyksen kannalta tällä avulla on vain vähäinen merkitys. Mutta Jeesukselle riittää yksi hymy, yksi sana, yksi ele vuodattaakseen runsaasti armoaan ystävän sieluun. Vuosien kuluttua Simonin lapsia, jo kristittyjä, tullaan arvostamaan uskonveljiensä joukossa. Kaikki alkoi ennalta arvaamattomasta tapaamisesta Ristin kanssa.

Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet, niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet (Jes. 65:1).

Toisinaan Risti ilmestyy etsimättä: Kristus kysyy meitä. Ja jos tuon odottamattoman - ja ehkä sen vuoksi hämärämmän - Ristin edessä sydän tuntisi kammoa, älä lohduta sitä. Ja kun sydän sitä pyytää sano sinä, täynnä ylevää armeliaisuutta sille hitaasti, luottamuksellisesti: Sydän, sydän Ristillä! sydän Ristillä!

mietiskelyn kohdat

1. Haluatko tietää, miten kiittää Herraa siitä, mitä Hän on meidän puolestamme tehnyt?... Rakkaudella! Ei ole muuta tietä.

Rakkaus rakkaudella maksetaan. Mutta uhrautuminen antaa rakkaudelle varmuutta. Joten... Rohkeutta! kiellä itsesi ja ota hänen Ristinsä. Silloin olet varma, että palautat rakkauden Rakkaudella.

* * *

2. Eihän vielä ole myöhä eikä kaikkea ole menetetty, vaikka sinusta siltä tuntuu. Vaikka tuhannet ennustavat äänet sen toistaisivat. Vaikka sinua ympäröisivät pilkkaavat ja epäluuloiset katseet... Olet saapunut sopivalla hetkellä kantaaksesi Ristiä: Lunastusta tehdään -nyt!- ja Jeesus tarvitsee paljon kyreneläisiä.

* * *

3. Nähdäkseen onnellisena hänet, jota rakastaa, jalo sydän ei epäröi hetkeäkään uhrautumisen edessä. Helpottaakseen kärsiviä kasvoja suuri sielu voittaa inhon ja antautuu teeskentelemättä... Entä Jumala? Ansaitseeko Hän vähemmän kuin pelkkä liha, kourallinen savea?

Opi kieltäytymään mieltymyksistäsi. Hyväksy vastoinkäymiset liioittelematta niitä, kauhistelematta,... kiihtymättä. Näin teet Jeesuksen Ristin kevyemmäksi.

* * *

4. Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika; sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on (Luuk. 19:9-10).

Sakkeus, Simon Kyreneläinen, Dimas, sadanpäämies...

Nyt tiedät, miksi Herra on sinua etsinyt: kiitä häntä!... Mutta opere et veritate, teoilla ja totuudella.

* * *

5. Miten todella rakastaa Jeesuksen Pyhää Ristiä?... Tahdo se!...Pyydä Herralta voimia istuttaa se kaikkiin sydämiin, pitkin ja poikin maailmaa! Sitten lohduta häntä ilolla; yritä rakastaa häntä niiden sydämien lyönneillä, jotka eivät vielä häntä rakasta.