Maswali kuhusu Opus Dei, Sehemu ya kwanza

Kwa ajili ya ndugu na dada zetu katika Afrika Mashariki ambao wamekuwa wakitamani sana maandishi na rasilimali katika lugha ya Kiswahili, tunawatolea sehemu ya kwanza ya makala fupi inayoeleza Opus Dei.

Photo by 愚木混株 cdd20 on Unsplash

Opus Dei ni nini?

Opus Dei ni jimbo la kibinafsi katika Kanisa Katoliki.

Amri yake ni kusambaza ujumbe kwamba Wakiristo wote wanaitwa na Mungu kuwajulisha watu wote kuhusu Yesu Kristu na kutafuta utakatifu katika kazi zao za kila siku, maisha ya kifamilia na mahusiano ya kijamii.

Katika kuwasaidia watu kusambaza ujumbe huu, Opus Dei hutoa huduma maalum ya kidini kwa njia ya mafunzo, mazungumzo, mwelekezo wa kiroho, vipindi vya kujitambua na kujirudi na kadhalika. Malezi haya husaidia kila mmoja kuboresha zile tabia za kibinadamu na za Kikristo. Ujumbe huu unazingatia kufuata maadili na mfano wa maisha fiche ya Kristo katika kazi ya kawaida aliyofanya kabla aanze kuhubiri. Malezi hayo pia husisitiza kushiriki katika kazi ya Mungu ya kuumba na kukomboa. Kazi ya kila mtu yafaa kufanywa vyema kwa ajili ya upendo wa Mungu na kwa kudhihirika kama huduma kwa wote wanaoguzwa nayo. Jina Opus Dei katika Kilatini humaanisha “Kazi ya Mungu”.

Mtu anajiunga vipi na Opus Dei?

Uwanachama katika Opus Dei unahitaji wito wa kimungu. Ni wito wa kibinafsi kutoka kwa Mungu wa mtu kujitolea kikamilifu katika huduma yake, kueneza ujumbe wa wito wa ulimwengu wa utakatifu katika kazi ya kawaida na maisha ya kijamii.

Wanachama hujiunga kwa ahadi ya kimkataba badala ya viapo, na kubaki waaminifu wa kawaida wa majimbo yao. Wito huu kawaida hutambuliwa baada ya kuhusika katika shughuli za Opus Dei (mafungo, madarasa, mwelekeo wa kiroho) mara kwa mara kwa muda fulani ambao humwezesha mtu kupata ujuzi wa kina cha Opus Dei. Ni muhimu pia kupata uthabiti katika mazoea ya Kikristo ambayo washiriki wanajitolea wenyewe: kupokea mara kwa mara Sakramenti, sala, utume na, kwa ujumla, juhudi ya unyenyekevu na ya kudumu katika kupata fadhila na mapambano ya utakatifu kulingana na imani ya Opus Dei.

Wakatoliki walio watu wazima, wanaume kwa wanawake, walioolewa au waseja, wa malezi yoyote, utaifa au hali yoyote ya kijamii na kiuchumi, wanaweza kuomba kwa hiari kujiunga na Opus Dei.

Kwa nini kanisa lilifanya Opus Dei kuwa utangulizi wa kibinafsi?

Matayarisho ya kibinafsi ni mamlaka ya kikanisa yaliyotolewa na Mtaguso Mkuu wa pili wa Vatikani na Kanuni za Sheria ya kanuni ambazo zimeundwa ili kukidhi mahitaji maalum ya kichungaji kwa uhuru zaidi. Opus Dei inachanganya, katika taasisi moja ya dunia nzima, mapadre na walei, wanawake kwa wanaume, wakishiriki wito ule ule wa kueneza ubora wa utakatifu ulimwenguni na utakaso wa kazi. Hata hivyo, kwa kuwa historia ya kibinafsi, ‘huipa Opus Dei usanidi wa kikanisa kikamilifu kulingana na karama yake ya msingi na muundo wa kisosholojia’ (Tamko la Holy See la 1982 ‘Tamko kuhusu Opus Dei’)

Je, kuna aina tofauti za wanachama wa Opus Dei?

Waamini wote wa Opus Dei, wanashiriki wito ule ule wa kueneza ubora wa kuwa watakatifu katikati ya dunia. Wanachama wengi wameolewa, na wanajitahidi kumtafuta Yesu Kristo, kwa kutakasa kazi zao za nyumbani na nje, kudumisha upendo wa ujana, kupokea kwa ukarimu watoto ambao Mungu anawajalia, kuwaelimisha watoto wao vizuri, na kuwafunza imani kwa upendo na mfano bora. Kwa ajili ya utume, baadhi ya walei wanaume na wanawake wanakubali useja kama zawadi kutoka kwa Mungu. Hii inawawezesha kujitolea zaidi kwa kazi za malezi, bila mabadiliko yoyote katika hali zao za walei, hali zao za kitaaluma, au nafasi zao ndani ya kanisa na jamii.