Missatge del Papa Francesc per a la Quaresma 2024

El Sant Pare ens anima a aturar-nos i entrar en oració i actitud contemplativa en aquests dies preparatoris per a la Setmana Santa, i així “acollir la Paraula de Déu i el germà ferit com el samarità”.