"Per a tu, estudiar és una obligació greu"

Fas oració, et mortifiques, treballes en mil coses d'apostolat..., però no estu­dies. ―No serveixes, llavors, si no canvies. L'estudi, la formació professional que sigui, és una obligació greu entre nosaltres. (Camí, 334)

Una hora d'estudi, per a un apòstol modern, és una hora d'oració. (Camí, 335)

Si has de servir Déu amb la teva intel·li­gència, estudiar, per a tu, és una obliga­ció greu. (Camí, 336)

Freqüentes els Sagraments, fas oració, ets cast... i no estudies... ―No em di­guis que ets bo: ets només un bon jan. (Camí, 337)

Rebre missatges per correu electrònic

email