Número d'articles: 1

Biografia de sant Josepmaria

Vida de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer (1902-1975), fundador de l'Opus Dei.

Relats biogràfics