Un possible desnonament i una oportunitat complerta

La família de la seva germana estava buscant una casa perquè on vivien els demanaven un lloguer desmesurat o sinó desnonar-los. Va demanar la intercessió de la Montse Grases i van trobar una solució.

Photo by Kaspars Upmanis on Unsplash

La meva germana em va demanar que l'ajudés a resar per trobar una casa, ja que el propietari de l'habitatge on habitaven pensava desnonar-los o demanar-los un augment desmesurat del lloguer.

Les condicions requerides —una casa per al matrimoni i set fills entre onze i vint-i-quatre anys, situada prop de la línia de ferrocarril, ja que els permetria acudir a la majoria d'ells als seus col·legis, i un preu assequible per a dos sous modestos— complicaven una solució satisfactòria.

Recolzat en la fe de la meva germana i la dels seus fills, li ho vaig encomanar a la Montse, fixant la ubicació en un carrer determinat, precisament la del centre de l'Obra que la Montse freqüentava, segons m'havia explicat la meva mare.

Passades unes setmanes va aparèixer aquesta oportunitat unes illes més avall, al mateix carrer. Al principi ni me'n vaig adonar, perquè la meva germana m'havia parlat d'una zona adequada, però quan vaig veure l'adreça concreta, em vaig sentir moguda a donar-li gràcies a la Montse.

J. S.