Sant Pau, obert a les cultures, apassionat per l’Evangeli

L’apòstol Sant Pau ha estat el gran protagonista de les 44enes Jornades de Qüestions Pastorals, organitzades pel Centre Sacerdotal Montalegre a Premià de Dalt els dies 27 i 28 de gener. Prop d’un centenar de persones, han participat en les sessions.

Coincidint amb l’any Paulí establert per Benet XVI, prop d’un centenar de persones –majoritàriament capellans dels bisbats amb seu a Catalunya- han reflexionat durant dos dies sobre el pensament i l’acció de sant Pau en el cristianisme primitiu: la seva tasca evangelitzadora, la seva visió del món, les seves habilitats com a comunicador o la seva teologia, entre d’altres aspectes.

Les jornades han estat clausurades avui, dimecres, amb la intervenció de l’arquebisbe de Tarragona i primat, Mons. Jaume Pujol, que ha destacat la centralitat de Crist en la vida i la missió de sant Pau. Mons. Pujol ha recomanat als assistents la lectura del nou document dels Bisbes amb seu a Catalunya “Pau, apòstol del nostre poble”, i la seva utilització en la pastoral de les parròquies. D’altra banda, ha donat la benvinguda al nou bisbe auxiliar de Barcelona, nomenat avui pel Sant Pare Benet XVI. Es tracta del menorquí mn. Sebastià Taltavull. Per últim, ha agraït la tasca que fa la Societat Sacerdotal de la Santa Creu en servei de l’Església, i ha encoratjat els assistents a treballar per animar noves vocacions sacerdotals.

PAU, GEGANT DE LA COMUNICACIÓ

En la seva intervenció, l’escriptor José Ramón Ayllón, ha definit l’Apòstol dels gentils com “un gegant de la comunicació”. “Però ser un comunicador excepcional no és suficient per canviar el món com ell ho va fer: va necessitar la concurrència d’una circumstància també excepcional: el fet de ser el primer en anunciar als quatre vents un missatge tant revolucionari com increïble i verdader: que Déu és un i un és també el mitjancer entre Déu i els homes, Crist Jesús, que es va lliurar a ell mateix com a rescat per a tots”, ha afegit. En opinió de l’escriptor, el missatge de sant Pau es caracteritza, formalment, per “la qualitat literària, la condensació sintètica, el to magisterial i l’adequació al públic receptor”.

Les Jornades han centrat bona part de l’atenció en la teologia i el missatge de sant Pau, des d’una perspectiva acadèmica. Aquesta tasca ha anat a càrrec del professor de Teologia Dogmàtica de la Universitat de Navarra Mons. Pedro Rodríguez; el professor de Nou Testament de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu de Roma, Bernardo Estrada, i de la col·laboració del Dr. Jordi Sànchez Bosch, professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i membre de la Pontifícia Comissió Bíblica.

Per la seva banda, el Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, ha exposat l’estat de la recerca sobre les probabilitats d’una missió de sant Pau a Tarragona. “Hi ha raons suficients per a afirmar la plausibilitat i, fins i tot, l’alta probabilitat que hagi tingut lloc una missió de Pau a Tarragona, en condicions de gran dificultat provocades per la condició d’exiliat de l’apòstol”, ha assegurat.

SOBRE LES JORNADES DE QÜESTIONS PASTORALS

Aquestes jornades van néixer l’any 1965. Des d’aleshores prop de quatre mil persones i centenars de personalitats del món civil i eclesiàstic han participat en aquesta activitat d’actualització teològica i pastoral que promou el Centre Sacerdotal Montalegre de Barcelona, de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, associació sacerdotal inseparablement unida a la Prelatura de l’Opus Dei

Aquesta iniciativa nasqué, en paraules de mn. Albert Barceló, director del Centre, “sabent la importància capital que té la formació permanent del clergat; de fet aquest és l’únic objectiu que ens mou cada any a organitzar aquest encontre”. Les Jornades de Qüestions Pastorals volen ser, doncs, “a més d’una oportunitat de millorar la pròpia formació sacerdotal, una ocasió per posar en comú les pròpies experiències pastorals i unes hores de vertadera comunió i fraternitat sacerdotal”.

Des dels seus inicis, s’han tractat qüestions com l’eradicació de la pobresa, laïcisme i laïcitat cristiana, el paper de la família, la comunicació o els reptes de la bioètica a l’acció pastoral. Sovint la temàtica ha coincidit amb la celebració d’algun any internacional convocat per Nacions Unides. Les dues darreres edicions van tractar d’ecumenisme, a propòsit de la III Assemblea Ecumènica Europea organitzada per l’Església catòlica i les comunitats cristianes d’Europa, i de Jesús de Natzaret, amb ocasió de l’aparició del llibre homònim de Benet XVI. Enguany coincideix amb una iniciativa també del Sant Pare, com és l’Any Paulí.

Premià de Dalt, 27 i 28 de gener