Qui és competent per modificar els Estatuts?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

La reforma dels Estatuts està prevista al 181 del text, que reserva a la Santa Seu tant la modificació com la introducció de nous preceptes que poden realitzar-se a petició del congrés general de l'Opus Dei. 

Quan la iniciativa és de la Prelatura, per garantir la certesa jurídica de la necessitat dels canvis, els Estatuts preveuen que es proposin i ratifiquin en el curs de tres Congressos Generals (181, § 3). 

Com en aquest cas és la mateixa Santa Seu qui sol·licita la proposta de modificacions, no cal seguir aquest procediment i es poden fer les propostes en un congrés extraordinari.