Poden pertànyer a l’Opus Dei els sacerdots seculars?

Els sacerdots seculars ja incardinats en una diòcesi no poden pertànyer a la Prelatura, però poden formar part de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, associació indissolublement unida a la Prelatura. En incorporar-se a la Societat de la Santa Creu, no veuen modificada la seva condició diocesana: segueixen pertanyent plenament al clergat de la seva pròpia diòcesi i depenent del seu Bisbe, com abans. Es comprometen a buscar la santedat en l'exercici del treball sacerdotal, segons l'esperit de l’Opus Dei, i en particular s'afanyen a viure profundament units al propi Bisbe i als altres sacerdots.