Obres de sant Josepmaria

Es llisten les obres publicades per sant Josepmaria.

Sant Rosari, 1934: Breus narracions per meditar sobre els misteris del Rosari.

Camí, 1939: Punts de meditació per guanyar en amistat amb Déu i ajudar als altres.

La Abadesa de las Huelgas, 1944: Estudi jurídic-teològic.

Converses amb Mons. Escrivà de Balaguer, 1968: Col·lecció d'entrevistes concedides a Time, Le Figaro, New York Times, etc.

És Crist que passa, 1973: Homilies sobre els grans moments de l'any cristià: Nadal, Quaresma, Setmana Santa, Pasqua, etc.

Amics de Déu, 1977: Homilies que, a partir de l'Evangeli, reflexionen sobre les virtuts cristianes.

Via Crucis, 1981: Relat de la crucifixió de Jesucrist i consideracions sobre el sofriment, el perdó i l'amor infinit de Déu.

Solc, 1986: Punts de meditació sobre les virtuts humanes que han de brillar en la vida dels cristians.

Forja, 1987: Punts de meditació de tarannà autobiogràfic, per fomentar l'oració personal i acompanyar l'itinerari de la vida cristiana.

S'han preparat edicions crítico-històriques de Camí (Rialp, 2002), Sant Rosari (Rialp, 2010), Converses amb Mons. Escrivà de Balaguer (Rialp, 2012), És Crist que passa (Rialp, 2013) i La Abadesa de las Huelgas (Rialp, 2016).

El 2017 es va publicar una edició crítico-històrica de 25 predicacions inèdites de sant Josepmaria, amb el títol En diàleg amb el Senyor.

El 2018 es va publicar una edició crítico-històrica d'escrits diversos, que conté 11 peces breus que sant Josepmaria va preparar entre 1927 i 1974: articles, entrevistes, comunicacions en congressos, conferències i homilies.

Més informació a: https://cat.escrivaworks.org/