Missatge del prelat (30 de gener de 2021)

En aquest missatge, Mons. Ocáriz ens convida a contribuir amb les nostres oracions a un projecte per millorar l’impuls i la coordinació de les labors apostòliques de la Prelatura.

Estimadíssims: que Jesús em guardi les filles i els fills!

A través d’aquestes línies vull compartir amb vosaltres un projecte, perquè també la vostra oració contribueixi directament a dur-lo a terme.

Durant els últims mesos s’ha fet un estudi sobre la situació de les circumscripcions de la Prelatura, amb vista al projecte de millorar l’impuls i la coordinació de les labors apostòliques, seguint les recomanacions del passat Congrés General (cf. Carta pastoral, 14.II.2017, núm. 13 i 15).

Gràcies a Déu i a l’impuls de sant Josepmaria i dels seus dos primers successors, l’Obra treballa establement a seixanta-vuit països. Per això estem molt agraïts a Déu, que no deixa d’acompanyar-nos i beneir-nos. També donem gràcies al Senyor en considerar el treball que ha dut a terme en aquests últims quatre anys.

És de la major importància l'apostolat personal de cada un en el propi ambient professional, familiar i social

Alhora, som conscients dels reptes que la societat actual, a tot arreu, presenta a la vida i a la difusió del cristianisme; situacions de les quals tots tenim més o menys experiència i que fan que l’apostolat, en alguns llocs, sigui més difícil. Tot i que el bé que es fa és abundant en molts llocs, desitjaríem que el Senyor pogués comptar amb més braços per col·laborar a fer que l’alegria de l’Evangeli arribi fins a l’últim racó de la terra. Ni la desproporció entre la bellesa de la vocació i la missió apostòlica davant les nostres limitacions personals, ni les dificultats externes són un motiu perquè disminueixin la nostra esperança i la nostra alegria en el servei a Déu, a l’Església i al món.

D’altra banda, una realitat actual molt positiva és la facilitat de comunicació i de desplaçament entre ciutats i països, que fa possible reduir el nombre de les estructures organitzatives i de govern; lògicament, sense canviar-ne la naturalesa, ja que «no és a les nostres mans cedir, tallar o variar res del que fa referència a l’esperit i l’organització de l’Obra» (Instrucció, 19.III.1934, núm. 20).

Aquesta reducció del nombre d’estructures —estudiada a l’Assessoria Central i al Consell General— permetrà més agilitat i eficiència en el treball i, també, més atenció en la cura de les persones i en l’apostolat de cadascú en el mateix ambient professional, familiar i social, juntament amb les activitats formatives promogudes als centres de la Prelatura i des d’aquests.

Em baso en l'oració i en el compromís i la iniciativa personals de cadascuna i de cadascun

Això requerirà una reorganització territorial parcial. Si per dirigir, per exemple, la labor de l’Obra a dos països determinats ara hi ha dues comissions i dues assessories, s’estudiarà si, amb els mitjans actuals i tenint en compte l’experiència adquirida durant aquests anys passats, pot ser més eficaç una comissió i una assessoria per a aquests dos territoris, mantenint-ne totes les iniciatives apostòliques. Això ja s’ha fet unint Croàcia i Eslovènia. Per continuar definint aquesta reorganització es tindrà en compte, com és lògic, l’opinió de les comissions i les assessories interessades en cada cas, i s’anirà posant en marxa gradualment.

Em baso en la vostra oració i en el compromís i la iniciativa personals de cadascuna i de cadascun per viure d’acord amb el missatge del nostre Pare en el nostre temps. Encomanem aquest projecte a la intercessió materna de Santa Maria, i també —especialment aquest any— a la de Sant Josep.

Amb tot l’afecte us beneeix

el vostre Pare

Roma, 30 de gener de 2021