Missatge del prelat (18 d'octubre de 2021)

Amb motiu de la festivitat de sant Lluc, el prelat de l'Opus Dei ens convida a contemplar el Senyor a l'Evangeli per deixar-nos transformar per Ell.

Estimadíssims, que Jesús em guardi les filles i els fills!

La festa de sant Lluc, que l'Església celebra avui, em suggereix una renovada invitació a contemplar el Senyor a l'Evangeli. Sant Josepmaria ens aconsellava que ens fiquéssim en les escenes evangèliques «com un personatge més». La contemplació de Jesús ens anirà transformant en ell, fins a arribar a tenir els seus mateixos sentiments (cfr. Fl 2,5). Amb la gràcia de Déu, acudiran a la nostra memòria i al nostre cor els fets i les paraules del Senyor, i mirarem de seguir-ne les petjades sota la seva mirada amorosa.

Per això necessitarem fomentar en l'ànima, amb l'ajuda de l'Esperit Sant, una disposició d'obertura sincera a la Paraula de Déu, que el Senyor ens dirigeix també en l'Evangeli de la santa Missa, que pot il·luminar cada jornada.

Lluc és l'evangelista que presenta amb més detall la vida de la Mare de Déu. Ningú com ella ha contemplat amb tant d'amor el rostre de Jesús. El res del sant rosari -«compendi de l'Evangeli», deia sant Joan Pau II- en aquest mes ens pot ajudar precisament a endinsar-nos en l'Evangeli de la mà de la Mare del Senyor.

Aprofitem també el rosari per pregar pels fruits del Sínode que el Papa acaba d'inaugurar a Roma. Us demano també que seguiu resant pel projecte d'impuls apostòlic que inclou algunes reestructuracions territorials a l'Obra; ara, concretament, per l'engegada de la nova circumscripció Del Plata, que comprèn les anteriors regions d'Argentina i Uruguai.

Amb tot afecte us beneeix

el vostre Pare

Roma 18 d'octubre de 2021