Missatge del prelat (17 de juny de 2024)

Amb motiu de la proximitat de la festa de sant Josepmaria, el prelat de l’Opus Dei convida a reflexionar sobre un dels aspectes que va caracteritzar la vida del fundador: el bon humor.

Estimadíssims, que Jesús em guardi les filles i els fills!

El proper dia 26 celebrarem la festa de sant Josepmaria. Amb aquest breu missatge, us proposo que mediteu unes paraules seves, d’una carta datada el 31 de maig de 1954: «En l’aspecte humà, vull deixar-vos com a herència l’amor a la llibertat i el bon humor».

Que cadascú estimi la seva llibertat i la llibertat dels altres té molts aspectes i manifestacions, que tantes vegades hem considerat i, sobretot, intentem viure. El 9 de gener del 2018 ja us vaig escriure una carta extensa sobre aquest tema. En aquesta ocasió, em voldria aturar en aquesta segona part de l’herència a què fa referència el nostre Pare: el bon humor. Un estat d’ànim (estar de bon humor), que se sol entendre com la disposició per notar i fer veure els aspectes divertits de les situacions.

Sens dubte, hi ha circumstàncies que no tenen res de divertit. Tanmateix, també llavors es pot mantenir l’arrel més profunda d’un bon humor que transcendeix les coses superficials: l’alegria, que sorgeix sobretot de la fe en l’amor immens que Déu ens té a cadascú. Aquesta alegria té molt a veure amb l’oblit humil d’un mateix per pensar en els altres i plantejar la vida en clau de servei. Per això, com explica sant Josepmaria: «Mai no aconseguirem el veritable bon humor si de veritat no imitem Jesús; si no som humils com ell» (És Crist que passa, núm. 18).

Abans d’acabar, us voldria demanar la vostra oració per dues intencions: la propera reunió d’experts sobre els Estatuts, que tindrà lloc a final de mes, i el fruit espiritual del viatge que en els propers mesos em portarà a alguns països d’Europa i d’Amèrica.

Us envio la meva benedicció més afectuosa.

El vostre Pare

Fernando Ocáriz

Roma, 17 de juny de 2024