Missatge del prelat (15 de maig de 2024)

En ocasió de la festa de Pentecosta, el prelat de l’Opus Dei ens convida a meditar sobre l’acció de l’Esperit Sant en les nostres ànimes. Continua animant-nos a pregar per a l'estudi en curs sobre els Estatuts.

Estimadíssims, que Jesús em guardi les filles i els fills!

El proper dia 19 celebrarem la solemnitat de Pentecosta, una ocasió per fer especial memòria de la vinguda visible de l’Esperit Sant sobre l’Església naixent. Amb la forma d’un foc purificador i d’un vent impetuós, el Paràclit va donar als apòstols una saviesa nova, un amor nou i un impuls evangelitzador valent.

Alhora, aquesta festa és una oportunitat per meditar, agrair i obrir les nostres ànimes a l’acció de l’Esperit Sant, Amor infinit. Ell, amb la gràcia santificant, ens va identificant més i més amb Crist i, en Crist, ens fa més i més fills de Déu Pare.

Com a preparació per a la festa de Pentecosta, ens pot ajudar meditar de nou durant els propers dies aquest text de sant Pau: Tots els qui són guiats per l’Esperit de Déu són fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut un esperit d’esclaus que us faci tornar a caure en el temor, sinó l’Esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: “Abbà, Pare” (Rm 8, 14-15). Em venen immediatament al pensament, i segur que a molts de vosaltres també, aquestes paraules del nostre Pare, en les quals relatava un esdeveniment que va tenir lloc en un tramvia de Madrid el 16 d’octubre del 1931: Vaig sentir l’acció del Senyor, que feia germinar al meu cor i als meus llavis, amb la força de quelcom imperiosament necessari, aquesta tendra invocació: Abbà! Pater! (Carta 9.I.1959).

Així va néixer, al cor de sant Josepmaria, el sentit de la filiació divina com a fonament de l’esperit de l’Obra, una filiació que es continua necessàriament en la fraternitat corresponent a l’Església —i a l’Obra com a petita part de l’Església— i en l’impuls apostòlic.

Tot això i molt més sobre l’Esperit Sant i la filiació divina ho haureu llegit i meditat moltes vegades. Però no ens cansem de contemplar i agrair aquesta realitat sobrenatural. Podem intentar viure-la amb esperança renovada, perquè, amb l’ajuda del Senyor, el nostre ser filles i fills de Déu en Crist per l’Esperit Sant el puguem viure també cada vegada més, en l’amor fratern i en el servei als altres.

Com us recordo sovint, compto amb la pregària de tots i cadascun, cor unum et anima una (Ac 4, 32) —és cosa de tots— per a l'estudi en curs sobre els nostres Estatuts. A començaments d'aquest mes va tenir lloc la primera reunió de quatre membres del Dicasteri i quatre canonistes de l'Opus Dei, tres professors i una professora. Està prevista una segona reunió d'aquest tipus a finals de juny i segurament es continuarà ja després de l'estiu. Es tracta de perfilar, de la millor manera possible, els Estatuts de l'Obra, seguint la indicació donada pel Papa de “tutelar el carisma” (Ad charisma tuendum), és a dir, salvaguardant-ne els elements essencials (caràcter secular i principalment laical, unitat de vocació entre laics —homes i dones— i sacerdots, etc.). La solemnitat de Pentecosta ens ajuda a confiar-nos a l'acció del Paràclit també a través d'aquestes feines, alhora que les vivim, cadascuna i cadascun i com a família, amb l'esperit de filiació de què us parlava més amunt.

El proper dia 25 tindrà lloc, si Déu vol, l’ordenació sacerdotal de vint-i-nou germans vostres de l’Obra: que siguin també molt presents en la nostra oració durant aquests dies vinents.

Celebrarem la Pentecosta al mig del mes de maig. Potser ens ajuda considerar que la santíssima Mare de Déu, com a mitjancera de tota gràcia, és —en expressió de sant Andreu de Creta— «la mare de la qual prové sobre tots l’Esperit» (Homilia mariana II).

Amb tot l’afecte us beneeix

El vostre Pare

Fernando Ocáriz

Roma, 15 de maig de 2024