Llibre-entrevista amb Mons. Fernando Ocáriz

"Sobre Déu, l'Església i el món" proposa una conversa entre Mons. Fernando Ocáriz i el periodista Rafael Serrano. En aquest llibre electrònic s'afronten amb profunditat algunes de les idees que ajuden a comprendre millor la nostra època.


ePub ► Llibre electrònic: Sobre Déu, l'Església i el món
Mobi ► Llibre electrònic: Sobre Déu, l'Església i el món

"Sobre Déu, l'Església i el món" és una extensa entrevista de Rafael Serrano, filòsof i periodista, a Mons. Fernando Ocáriz, Vicari General de l'Opus Dei des del 1994, teòleg i consultor de la Congregació per a la Doctrina de la Fe des des 1986. En aquestes pàgines, s'analitzen amb deteniment algunes de les idees que han agitat el segle XX i projecten a l'home i l'Església en el present.

En la seva condició de consultor de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, Mons. Fernando Ocáriz ha hagut d'estudiar corrents de pensament variades. En la seva conversa amb Rafael Serrano aporta pistes per entendre l'actualitat, mirant a la història i al què és permanent: l'acció de Déu i la realitat de l'home.