L’Ecumenisme Espiritual i de la Caritat

Fent camí amb la III Assemblea Ecumènica Europea Barcelona. Adjuntem explicació de les jornades, i programa d'actes dels dies 19 i 20 de febrer

L’Església Catòlica i les comunitats cristianes d’Europa han organitzat la III Assemblea Ecumènica Europea ( www.eea3.org ). Aquesta iniciativa –que es clourà a Sibiu (Romania) el setembre d’enguany- és un procés obert que vol contribuir a una major comprensió i acostament de les diferents confessions cristianes.

En el marc d’aquest procès, les XLII Jornades de Qüestions Pastorals inclouen una Trobada Ecumènica a Barcelona, que comptarà amb la participació de representants de les diferents confessions i està oberta a la participació de tothom.

Les sesions estan organitzades per la Delegació Diocesana d’Ecumenisme de l’Arquebisbat de Barcelona i el Centre Sacerdotal Montalegre . Aquest Centre ha estat promogut per la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, una associació intrínsecament unida a l’Opus Dei que ofereix als capellans de les esglésies diocesanes un ajut espiritual que els estimuli en la seva tasca, en la unió al seu bisbe i la comunió amb els seus germans en el sacerdoci.

Volen ser una resposta al desig de Benet XVI:

“El que sempre cal promoure abans de res és l’ecumenisme de l’amor, que deriva directament del manament nou que va deixar Jesús als seus deixebles. L’amor, acompanyat de gestos coherents, crea confiança, fa que s’obrin els cors i els ulls. El diàleg de la caritat, per la seva naturalesa, promou i il·lumina el diàleg de la veritat, ja que és en la veritat plena on es realitzarà la trobada definitiva a on condueix l’Esperit de Crist. Per concloure aquestes paraules, vull reafirmar la importància totalment especial de l’ecumenisme espiritual. Per això, amb raó, el Consell pontifici per a la promoció de la unitat dels cristians hi està compromès, recolzant-se en l’oració, en la caritat, en la conversió del cor, amb vista a una renovació personal i comunitària. Us exhorto a prosseguir per aquest camí, que ja ha donat tants fruits i en seguirà donant molts més.”

Discurs del Papa Benet XVI al Consell Pontifici per a la Promoció de la Unitat dels Cristians (17.XI.2006).

19 de Febrer. TROBADA ECUMÈNICA Lloc : Petit Palau. Barcelona .c/ Palau de la Música, 4-6 08003

11:00 h.

Presentació de les XLII Jornades pastorals en el marc de la III Assemblea Ecumènica Europea.

Salutació de S.E.R. Mons. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Salutació de S.E. Epifanios Perialas, Metropolita d’Espanya i Portugal de l’Església ortodoxa grega del Patriarcat Ecumènic de Constantinopla.

Mons. Prof. Pedro Rodríguez, Delegat de la Prelatura de l’Opus Dei a la III Assemblea Ecumènica Europea.

11:30 h.

Ecumenisme Espiritual

Confèrencia de S.E.R. Cardenal Walter Kasper, President del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians

12:30 h.

Descans

13:00 h.

50 anys del moviment ecumènic a Espanya

S.E. Mons. Jaume González-Agàpito, Delegat d’Ecumenisme de l’Arxidiòcesi de Barcelona i delegat en l’Assemblea

15.45h

Taula rodona: Resposta dels cristians davant d’una societat laicista

S.E. Epifanios Perialas. Metropolita Ortodox

S.E. Mons. Adolfo González Montes, Bisbe d’Almeria, President de la Comissió de Relacions Interconfessionals de la Conferència Episcopal Espanyola

Rvd. Antonio Cruz Suárez, Doctor en Biologia, Pastor de l’Església Evangèlica Unida

Moderador:

Dr. Domènec Melé. Director del Departament d’Ètica a l’IESE

20 de Febrer. REFLEXIÓ TEOLÒGICA I PASTORAL Lloc : Castelldaura. Premià de Dalt . Carretera de Premià de Mar a Premià de Dalt, tot just passat el pont sobre l’autopista a mà esquerra .

11.00 h

Fonaments Teològics de l’Ecumenisme

Dr. José Ramón Villar, Degà de la Facultat de Teologia, Universitat de Navarra

12:30 h.

Ecumenisme Pastoral

Carlos de Francisco Vega, Secretari Tècnic de la Comissió de Relacions Interconfessionals de la CEE

15:45 h.

Taula rodona: Ecumenisme de la Caritat

Rvd. Josep Monells, Ex-director europeu d’AGAPE, Associació Internacional Protestant

Llic. Salvador Bacardit, Delegat de Càritas de Barcelona, Vicari Episcopal

Dr. Josep Masabeu, Director del Centre Braval, de Barcelona

P. Aurel Bunda, Sacerdot ortodox, Rector de la Parròquia de Sant Jordi dels romanesos de Barcelona

Moderador:

Rvd. Javier Garcia, Pastor evangèlic. Director europeu d’ÀGAPE