«L’ecumenisme espiritual és de persona a persona»

El Dr. Joan García Llobet, director del Centre Sacerdotal Montalegre, ens parla de la trobada ecumènica en què participarà el cardenal Walter Kasper.

Mn. Joan Garcia Llobet i el cardenal Walter Kasper

El 19 de febrer l’arquebisbat de Barcelona rebrà la visita d’un hoste d’honor. El cardenal Walter Kasper, president del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians, serà a casa nostra per participar en una trobada ecumènica que tindrà lloc al Petit Palau organitzada pel Centre Sacerdotal Montalegre i la Delegació d’Ecumenisme de l’arquebisbat de Barcelona. La trobada ecumènica, que tindrà lloc en el marc de les XLII Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura, vol ser una aportació a l’Assemblea Ecumènica Europea que es clourà a Sibiu (Romania) el setembre d’enguany. El Dr. Joan García Llobet, director del Centre Sacerdotal Montalegre, ens parla amb més profunditat de la trobada ecumènica, que se celebrarà amb el lema «L’ecumenisme espiritual i de la caritat. Fent camí amb la III Assemblea Ecumènica Europea».

—Quin és l’objectiu de la trobada ecumènica que es farà a Barcelona?

—L’ecumenisme és un tema que forma part del primer pla de la vida de l’Església. L’arrencada va ser amb el Concili Vaticà II, però Joan Pau II hi va donar un impuls molt gran i Benet XVI continua en la mateixa línia, i potser més encara. El Centre Sacerdotal Montalegre, doncs, ha considerat oportú fer la seva aportació sobre aquest tema, especialment després que la Santa Seu i els organitzadors de la III Assemblea Ecumènica Europea convidessin tots els participants en aquesta assemblea, entre els quals hi ha la Prelatura de l’Opus Dei, a organitzar activitats ecumèniques de forma paral·lela.

—Quina pretén ser aquesta aportació?

—L’aportació serà molt específica. Tradicionalment, el diàleg ecumènic ha estat un diàleg de comunitat a comunitat per tractar sobre temes doctrinals i, en aquest sentit, hi ha hagut avenços importants. Amb tot, tal com destacava el papa Benet XVI en el discurs al Consell Pontifici per a la Promoció de la Unitat dels Cristians, és important ara prosseguir pel camí de l’ecumenisme espiritual, d’una importància molt especial.

—En què consisteix l’ecumenisme espiritual?

—L’ecumenisme espiritual és de persona a persona i del que es tracta és que hi hagi un flux d’amistat, de donació, de respecte, de cofiança mútua, de cordialitat entre persones de diferents confessions religioses. És així com aquesta relació porta a ajudar-nos mútuament, a pregar els uns pels altres, a veure tot el que tenim en comú… i això fructifica en un camí d’unitat. És, doncs, un camí molt més fluid per arribar a acords que de vegades semblen difícils d’assolir, però que quan hi ha confiança i cordialitat no ho són tant. D’altra banda, l’ecumenisme espiritual ha de portar també a emprendre projectes comuns per tal de transformar el món per al bé. Per això les XLII Jornades de Qüestions Pastorals inclouen dues taules rodones en aquest sentit: Resposta dels cristians davant d’una societat laïcista i Ecumenisme de la caritat.

—El cardenal Walter Kasper ha esdevingut d’alguna manera ambaixador de l’ecumenisme espiritual?

—Més aviat n’és el pare. Recentment va presentar el llibre L’ecumenismo spirituale. Linee-guida per la sua attuazione («L’ecumenisme espiritual. Orientacions per a la seva aplicació») i va destacar que l’ecumenisme espiritual és l’ànima de tot moviment ecumènic. En aquest sentit, m’agradaria destacar que jo he pogut comprovar de forma pràctica el que és l’ecumenisme espiritual observant la relació del delegat d’Ecumenisme de Barcelona, Mons. Jaume González-Agàpito, amb els caps de les diferents confessions cristianes presents a la ciutat. Són amics entre ells, amb les famílies, es tracten amb gran cordialitat, riuen plegats, es fan bromes…

—Com els agradaria que aquesta trobada fructifiqués després en la vida de la diòcesi?

—M’atreviria a dir que aquest és un ecumenisme de bases. Per això, la trobada ecumènica que tindrà lloc al Petit Palau, amb una capacitat per a 600 persones, pretén ser un dia de convivència entre fidels catòlics i fidels d’altres confessions. Per això aprofito per dir que no cal inscripció prèvia i que la trobada, que començarà a les onze del matí i que acabarà a la tarda, està oberta a tots els que tinguin interès a participar-hi.

Carme Munté / Catalunya Cristiana