La Família, patrimoni de la humanitat

Més de 150 capellans de tot Catalunya han participat a les XXXX Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura, celebrades a Premià de Dalt els dies 24 i 25 de gener. Des de 1965, prop de quatre mil persones i centenars de personalitats del món civil i eclesiàstic han participat en aquesta activitat d’actualització teològica i pastoral que promou el Centre Sacerdotal Montalegre de Barcelona.

Cardenal Alfonso López Trujillo

L’edició número 40 de les Jornades s’ha centrat a analitzar els reptes de l’Església en la pastoral del matrimoni i de la família i en l’educació en l’amor i la castedat. Diversos conferenciats han destacat que la moral cristiana en aquests àmbits és una proposta beneficiosa per a la societat actual, i que cal fer èmfasi en els aspectes positius de viure la castedat.

El Cardenal Alfonso López Trujillo, president del Consell Pontifici per a la Família, va ser el ponent principal del segon dia de les Jornades, i va encarregar-se de glossar els grans reptes de la família i la vida en l’actualitat. López Trujillo va destacar que “la família és primer de tot patrimoni de la humanitat”, una institució “natural per a creients i no creients” i és aquest fet el que porta a l’Església, afirmà, “a preocupar-se no només del matrimoni com a sagrament, sinó també del matrimoni en si mateix”. En aquest sentit, el cardenal López Trujillo va animar a “proclamar amb solidesa i convenciment, i amb el testimoni de milions de persones que mantenen el sentit de la família” d’acord amb les conviccions cristianes.

La reacció vindrà de les famílies

El Cardenal va definir com “confusió conceptual” el fet d’aplicar el terme família a altres formes de convivència. “Hi ha hagut canvis, però són de caire accidental: el model de família continua essent el mateix, el de pare, mare i fills”, digué, tot reclamant que la seva identitat “no quedi esmicolada en pluralitat de formes”. Entre les iniciatives que erosionen la família va referir la legalització de les parelles de fet, “que no volen ser quelcom legal, estable, davant la societat, i no obstant això volen beneficiar-se dels efectes legals que la llei reconeix al matrimoni”. En segon lloc, també, es va referir a les unions de fet de persones del mateix sexe. “Falta un criteri i un principi racional a la mesura de l’home”, afirmà.

En la seva opinió, la resposta a la crisi que travessa actualment la família vindrà de les pròpies famílies: “més aviat que tard hi haurà una reacció, i es donarà des de les mateixes famílies, en veure l’efecte de la crisi actual en els seus fills”.

Ser positius

El professor de medicina preventiva i Salut Pública navarrès Jokin de Irala, en una altra sessió, va destacar la conveniència de “posar l’èmfasi en els aspectes positius” d’una conducta sexual basada en les propostes que en aquest àmbit fa l’Església. Es tracta d’un model de comportament que, des del punt de vista mèdic, contribueix –assegurà el Dr. de Irala- a relacions de parella més estables. Referint-se en concret als joves que no han format encara una família, els recomanà esperar a mantenir relacions sexuals fins el matrimoni. Entre altres beneficis, “l’espera permet adquirir maduresa psicològica, ajuda a respectar la llibertat de decisió de la persona estimada abans de prendre una decisió definitiva i contribueix a fer en el seu moment una donació més completa d’un mateix”.

Per la seva banda, l’escriptor José Luis Olaizola va relatar l’impacte del missatge cristià sobre el matrimoni i la família que va rebre de mans de Sant Josepmaria en la seva experiència personal “com a pare de nou fills i avi de 21 néts”. Olaizola, premi Planeta 1983 i autor de més de 60 títols, va definir la família com “una aventura permanent que requereix esforç per tirar endavant i també confiança absoluta en la victòria final”. La família, digué, “és l’únic àmbit on cadascú és considerat pel que és, i no pel que té”.

Respecte a la proposta de Sant Josepmaria sobre la família –que es basa “en el model de família dels primers temps del cristianisme”-, l’escriptor en va destacar la insistència en el paper dels pares alhora de donar exemple: “Què s’espera dels pares? Primer de tot, que siguem testimonis; no és qüestió de donar consells, que també, sinó sobretot de posar per obra el que afirmem”. Va defensar també la bondat de les famílies nombroses, i va assegurar que “la família cristiana no és un somni inassolible, una quimera, sinó que és una realitat ja ara, en la vida de moltes persones”.

En la cloenda de les jornades, el Dr. Antoni Pujals, vicari de la Prelatura de l’Opus Dei a Catalunya, va animar els presents a treballar per posar “en marxa una nova generació de famílies cristianes”.

Quaranta anys de Jornades

Les Jornades de Qüestions Pastorals van néixer sota l’impuls de mossèn Benet Badrinas i Amat i alguns companys seus, que volien oferir als preveres de Catalunya un mitjà per facilitar la seva posada al dia en els afers d’especial actualitat. La bona acollida de la iniciativa va animar a repetir l’experiència anualment, escollint com a escenari Castelldaura, casa situada a Premià de Dalt. Enguany compleix 40 anys. En paraules de l’organitzador de la present edició, Dr. Joan Garcia Llobet, les Jornades volen ser “una actualització teològica i pastoral” i un “espai de debat” sobre fenòmens, esdeveniments o realitats que “estan d’actualitat, a les converses del carrer i a l’opinió pública, i sobre els quals l’Església té alguna cosa a aportar”, afegeix.

L’interès per acostar els debats públics al món eclesial i ajudar els sacerdots a donar-hi resposta es palesa tant en els temes escollits com en els experts convidats. Així, per exemple, s’ha tractat de qüestions com l’eradicació de la pobresa, laïcisme i laicitat cristiana, el paper de la família, els reptes de la bioètica a l’acció pastoral. Sovint, la temàtica ha coincidit amb la celebració d’algun any internacional convocat per les Nacions Unides. En la llista de ponents de totes les edicions figuren, entre d’altres, publicistes com el president de l’agència de publicitat Tiempo BBDO, Xavier Oliver, escriptors com José Luis Olaizola, professionals del món de la comunicació com el periodista de Catalunya Ràdio Antoni Bassas, experts universitaris com el director de l’Institut de Bioètica del Sacro Cuore de Roma, Ignasi Carrasco de Paula; personalitats del món eclesiàstic com l’expresidenta de Càritas, Núria Gispert, i nombrosos bisbes, entre els que figuren els catalans Mons. Joan Carrera, Mons. Francesc Xavier Ciuraneta, Mons. Lluís Martínez Sistach, Mons. Jaume Pujol i Mons. Jaume Trasserra.

El Centre Sacerdotal Montalegre ha estat promogut per la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, una associació intrínsecament unida a l’Opus Dei que ofereix als capellans de les esglésies diocesanes un ajut espiritual que els estimuli en la seva tasca sacerdotal, en la unió al seu bisbe i en la comunió amb els seus germans en el sacerdoci.

1 de febrer de 2005