Per a una vida ecosostenible

En el nou vídeo del Papa del mes de setembre, el Sant Pare fa una contundent crida a qüestionar els estils de vida i convida a prendre decisions juntament amb els joves per a viure una vida més sòbria i ecosostenible.

Intenció del mes de setembre de 2021

Preguem perquè tots prenguem decisions valentes a favor d'un estil de vida sobri i ecosostenible, alegrant-nos pels joves que estan compromesos amb aquest canvi.

Papa Francesc - setembre 2021

"M'alegra molt veure que els joves tenen valor d'emprendre projectes de millora ambiental i millora social, ja que ambdues van juntes.

Els adults podem aprendre molt dels joves doncs, en tot allò que té a veure amb la cura de la planeta, els joves estan a l'avantguarda.

Aprofitem-ne l'exemple, reflexionem, especialment en aquests moments de crisi, de crisi sanitària, de crisi social, de crisi ambiental, reflexionem sobre el nostre estil de vida.

Sobre com la forma d'alimentar-nos, de consumir, de desplaçar-nos o l'ús que fem de l'aigua, de l'energia i dels plàstics, i de tants béns materials són sovint perjudicials per a la Terra.

Triem canviar! Avancem amb els joves cap a estils de vida més senzills i respectuosos del medi ambient.

I preguem perquè tots prenguem les decisions valentes, les decisions necessàries per a una vida més sòbria i ecosostenible, inspirant-nos pels joves, ja que ells estan compromesos amb aquest canvi. I no són ximples, perquè estan compromesos amb el seu futur. Per això, volen canviar el que ells heretaran, en un temps en què ja nosaltres no hi serem".

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors