Pel Sínode de la Sinodalitat

El Papa Francesc en la seva intenció de pregària per al mes d'octubre insta a abraçar l'escolta i el diàleg a través del Sínode: “Involucrar tothom, sense excloure ningú”

Preguem per l'Església, perquè adopti l'escolta i el diàleg com a estil de vida a tots els nivells, deixant-vos guiar per la força de l'Esperit Sant cap a les perifèries del món.

Papa Francesc – Octubre 2023


La missió és al cor de l'Església. I encara més. Quan una Església és en Sínode, la vocació missionera és l'única que porta endavant la dinàmica sinodal.  És a dir, la resposta al mandat de Jesús d'anunciar l'Evangeli.

Voldria recordar que aquí no s'acaba res, sinó que continua un camí eclesial.

Es tracta d'un camí que recorrerem, com els deixebles d'Emmaús, escoltant el Senyor que sempre surt a trobar-nos.

És el Senyor de la sorpresa.

Per mitjà de la pregària i el discerniment, l'Esperit Sant ens ajuda a fer “l'apostolat de l'escolta”, és a dir, escoltar amb les orelles de Déu per poder parlar amb la Paraula de Déu.

I així ens apropem al cor de Crist, del qual brolla la nostra missió i la veu que atrau cap a Ell.

Una veu que ens descobreix el centre de la missió que és arribar a tothom, buscar tothom, acollir tothom, involucrar tothom, sense excloure ningú.

Preguem per l'Església, perquè adopti l'escolta i el diàleg com a estil de vida a tots els nivells, deixant-se guiar per la força de l'Esperit Sant cap a les perifèries del món.

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

Vídeos anteriors