«Per les persones que pateixen depressió»

Estrès, depressió i esgotament extrem: El Papa demana estar a prop dels qui se senten desbordats. Aquesta és la intenció de pregària del Sant Pare per al mes de novembre.

Intenció del mes de novembre de 2021

Preguem perquè les persones, que pateixen de depressió o esgotament extrem, rebin suport de tothom i una llum que els obri a la vida.

Papa Francesc – novembre 2021

La sobrecàrrega de feina, l'estrès laboral fan que moltes persones experimentin un esgotament extrem, un esgotament mental, emocional, afectiu i físic.

La tristesa, l'apatia, el cansament espiritual acaben dominant la vida de les persones que es veuen desbordades pel ritme de la vida actual.

Procurem estar a prop d'aquells que estan esgotats, dels qui estan desesperats, sense esperança, moltes vegades escoltant simplement en silenci perquè no podem dir-li a una persona: “No, la vida no és així. Escolta'm, jo ​​et dono la recepta”. No hi ha cap recepta.

I a més, no oblidem que, juntament amb l'imprescindible acompanyament psicològic, útil i eficaç, les paraules de Jesús també els ajuden. Em ve a la ment i al cor: 'Veniu a mi tots els que esteu fatigats i sobrecarregats, i jo us donaré descans'.

Preguem perquè les persones, que pateixen de depressió o esgotament extrem, rebin suport de tothom i rebin una llum que els obri a la vida. 

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors