Històries de misericòrdia: Estar a prop dels que pateixen (7)

Podem ajudar molt a persones grans o malaltes amb la nostra companyia. Aquesta és l'experiència de Hijung, que ensenya informàtica a gent gran dels Estats Units, o Willi, que toca la guitarra i canta amb gent gran a Alemanya. Tots dos apareixen al setè vídeo d'aquesta sèrie. També trobareu la història de Valdir, conseller familiar del Brasil, i dos infermeres de Xile, Antonia i Fernanda.

Els apartats següents poden ajudar-te a utilitzar aquest vídeo personalment, en classes de formació cristiana, en reunions amb els amics, a la teva escola o parròquia.

Preguntes pel diàleg

— Com explicaries la importància de les activitats de d'en Hijung i en Willi? Cal molta preparació per a fer iniciatives similars?

— En Valdir, l'Antonia i la Fernanda ofereixen serveis professionals, però consideren que allò més important no són els seus coneixements. Què és prioritari per ells quan atenen als pacients?

— Com penses que influeix la companyia i l'estimació als qui estan sols o malalts?

— Què penses que cal fer per donar un bon consell? Hi ha persones que poden estar necessitant que les aconsellis tu?

— La Fernanda diu que es pot ajudar als altres sense moure's del lloc on es viu i fent allò que t'agrada. Hi estàs d'acord? Per què?

Propostes d'acció

— Informar-te de les institucions que atenen a la gent gran, malalta, nens o immigrants, i en la mesura de les teves possibilitats, oferir-te per ajudar i pregar.

— Buscar persones al teu voltant que necessiten ajuda, companyia, estimació, bon tracte i consell i pensar com ajudar-los.

— Viure amb esperit de servei l'atenció als malalts de casa teva: preparar-los un àpat, acompanyar-los quan et necessiten, tenir detalls d'estimació, etc.

— Pensar en maneres delicades d'explicar als malalts el valor santificant i redemptor de les seves circumstàncies: la seva pregària, davant de Jesús, té un valor intens.

— Parlar amb Déu, en la teva pregària personal, sobre com tractes les persones amb les que convius, procurant descobrir si pots ser més proper i també si pots donar algun consell.

►Vídeos de la sèrie Històries de misericòrdia