Històries de misericòrdia: De mica en mica (10)

En aquest desè vídeo de la sèrie hi ha tres iniciatives de servei als altres: una a les Filipines, una altra a Àustria i una altra a Kenya. Com moltes altres que busquen donar una resposta a necessitats concretes de la gent, van començar sent petites i sense garanties de prosperar. Per estendre una mà als altres, n'hi ha prou amb començar...

Els apartats següents poden ajudar-te a utilitzar aquest vídeo personalment, en classes de formació cristiana, en reunions amb els amics, a la teva escola o parròquia.

Preguntes per al diàleg

— Penses que l'ajuda que el "St. Josepmaria Daycare Center" proporciona als nens petits i les mares joves és important per a la zona en què es troba? Per què?

— Amb el projecte "1000 Taschen" (1000 bosses), la Kathrin contribueix a que algunes dones tinguin un ingrés econòmic. Aparentment aquesta iniciativa i altres de similars beneficien a poca gent, quins motius donaries per mantenir-les i fomentar-les?

— Clifford proporciona aliments als nens del carrer i busca orientar-los perquè millorin la seva situació, però reconeix que a vegades li sembla que no aconsegueix molts fruits. Quina ha estat la seva reacció davant d'aquest dilema? Per què segueix endavant amb la seva tasca d'ajuda?

— Podries explicar com van néixer les iniciatives de Mian, Kathrin i Clifford? Amb quines obres de misericòrdia relacionaries cadascun d'aquests projectes?

Propostes d'acció

— Detectar quines són les majors necessitats -materials i espirituals- de la gent del teu entorn i pensar en possibles maneres de posar-hi remei.

— Informar-te de les diverses iniciatives d'ajuda -petites o grans- que hi ha a prop de casa teva o de la teva feina i, en la mesura de les teves possibilitats, involucrar-te donant temps, proporcionant companyia o consell, ensenyant el que saps, prestant col·laboració econòmica, etc.

— Fer arribar a persones que ho requereixin peces de vestir en bon estat, medicines que no necessitis i menjar que no es consumirà a casa, en restaurants o bars propers, etc.

►Vídeos de la sèrie Històries de misericòrdia