Històries de misericòrdia: Compartir el que saps (6)

Unes joves alemanyes ajuden a fer els deures als nens, i dones de Xile i Estats Units donen formació a persones necessitades. Són les històries de misericòrdia d'aquest vídeo, que demostren que "ensenyar és una tasca preciosa", com ha dit el Papa Francesc. No cal ser un geni per ensenyar alguna cosa, tots podem ensenyar alguna cosa als altres.

Els apartats següents poden ajudar-te a utilitzar aquest vídeo personalment, en classes de formació cristiana, en reunions amb els amics, a la teva escola o parròquia.

Preguntes pel diàleg

— La Marina afirma que el més natural és compartir els coneixements que tens. Hi estàs d'acord? Per què?

— Per què l'Anna-Lena i la Clara ajuden a fer als deures als nens?

— Per què val la pena fer esforços i sacrificis per donar o rebre educació?

— L'educació pot ajudar a canviar una persona?

Propostes d'acció

— Compartir amb altres persones allò que saps.

— Agrair i valorar el paper de les persones que es dediquen a l'educació: pares de família, professors, missioners, formadors...

— Buscar maneres de transmetre la fe i la doctrina de l'Església als teus amics i coneguts, i també a través del teu exemple.

— Pensar en com compleixes els teus deures d'estat com a pare o mare, fill o filla, professor, estudiant, formador...

— Si ets gran, dedicar temps a persones més joves per transmetre'ls, de manera atractiva i equilibrada, la saviesa de l'experiència.

— Si ets més jove, oferir a persones grans l'oportunitat d'ensenyar-los a fer servir millor tecnologies més recents.

►Vídeos de la sèrie Històries de misericòrdia