Històries de misericòrdia: Aprendre a perdonar (4)

El Papa Francesc ha recordat que els cristians ens hem d'encarregar de l'anunci alegre del perdó. Diverses persones que han tingut el valor de perdonar expliquen el seu testimoni al quart vídeo de la sèrie.

Aquest és el quart vídeo de la sèrie Històries de misericòrdia on es mostren històries personals que ajuden a reflexionar en l'Any de la misericòrdia.

Preguntes per al diàleg

— Quines dificultats podrien tenir les persones del vídeo per perdonar?
— Com han superat aquestes dificultats?
— Com influeix el tracte amb Déu, l'oració i els sagraments en qui demana perdó i en qui perdona?
— Per què el perdó porta pau i alegria?

Propostes d'acció

— Demana perdó a Déu amb freqüència amb actes de contrició.
— Acosta't al sagrament de la reconciliació periòdicament, que és font de gràcia i de perdó.
— Sol·licita al Senyor la gràcia de saber perdonar sempre —allò gran i allò petit, encara que costi— i demana-li que no tinguis ressentiment ni desig de venjança.
— Prega sovint pels qui t'han ofès i pels qui has ofès.
— Practica el que diu el Papa Francesc: «Us demano quelcom, ara. En silenci, tots, pensem... que cadascú pensi en una persona amb la que no està bé, amb la que estem enfadats, a la que no volem. PEnsem en aqeusta persona i en silenci, en aquest moment, preguem per aquesta persona i siguem misericordiosos amb aquesta persona» (Àngelus, 15 de setembre de 2013).
— Si t'has de reconciliar amb una persona, perquè l'has ofès o t'ha ofès, prega per ella i pren la iniciativa.

►Vídeos de la sèrie Històries de misericòrdia

R. Vera

Dígito Identidad