"Història i fe estan inseparablement unides"

En el segon dia de les XLIII Jornades de Qüestions Pastorals, organitzades pel Centre Sacerdotal Montalegre, Mons. Angelo Amato defensa l’autenticitat històrica dels Evangelis . Aquesta jornada ha tingut lloc al Seminari Conciliar de Barcelona, i ha tingut la figura de Jesús com a principal protagonista.

Mons. Angelo Amato, S.D.B., arquebisbe, Secretari de la Congregació de la Doctrina de la Fe i Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal arquebisbe de Barcelona.

La història i la fe van sempre unides i “ constitueixen els pilars de la veritat del Cristianisme, que és salvació en la història i en la fe ”. Aquesta ha estat una de les conclusions de la conferència que ha pronunciat avui en el Seminari Conciliar de Barcelona l'arquebisbe Mons. Angelo Amato, secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, amb ocasió de l'acte central de les XLIII Jornades de Qüestions Pastorals.

La trobada ha reunit unes 200 persones, majoritàriament sacerdots de les diverses diòcesis de Catalunya, i ha comptat amb la presència del Cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach, l'arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, el bisbe de Solsona, Mons. Jaume Traserra, el vicari per a Catalunya de la Prelatura de l’Opus Dei, Dr. Antoni Pujals i el degà de la facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Armand Puig, entre d’altres. La present edició de les Jornades està centrada en la figura de Jesús de Natzaret, a la llum del recent llibre de Benet XVI. Està organitzada pel Centre Sacerdotal Montalegre, iniciativa promoguda per la Societat Sacerdotal de la Santa Creu , una associació sacerdotal unida a la Prelatura de l’Opus Dei .

Mons. Amato ha analitzat l’estat actual de la cristologia catòlica, i ha emmarcat l’aportació de Benet XVI i el seu llibre “Jesús de Natzaret” en el debat entorn la historicitat dels Evangelis. En la seva opinió, “La història de Jesús no és una creació mitològica de la comunitat cristiana, o una conseqüència de les condicions sociopolítiques i econòmiques del temps ”. En aquest sentit, ha afirmat, “ el ‘Jesús de Natzaret' ratzingerià és el mateix que ens ha transmès la tradició bimil·lenària de l'Església, no com a fruit de la creativitat de la comunitat cristiana primitiva, sinó com a manifestació autèntica i veraç de la persona, de les paraules, de les actituds i de les obres de Jesús de Natzaret. La comunitat cristiana no ha inventat, desfigurat o transfigurat Jesús de Natzaret. Simplement l’ha testimoniat i anunciat amb coherència ”.

SEGONA PART DEL LLIBRE DEL PAPA

De esquerra a dreta, el Dr. Armand Puig, Professor de Sagrada Escriptura i Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya; Mons. Angelo Amato , S.D.B., arquebisbe, Secretari de la Congregació de la Doctrina de la Fe i Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal arquebisbe de Barcelona.

L'arquebisbe, estret col·laborador de Benet XVI, ha anunciat que estan molt avançats els treballs per a la publicació del segon volum de la biografia sobre Jesús que escriu el Papa. Aquesta segona part se centrarà en l’encarnació i el misteri pasqual. La importància que ha donat Mons. Amato al llibre del Papa es deu a “ la precisa convicció que l'obra constitueix un veritable ‘turning point' de la cristologia catòlica contemporània ”.

Entre les conclusions, Mons. Amato ha assegurat que “ la cristologia catòlica ha de recuperar l’autèntic Crist bíblic-eclesial, pedra angular de l'Església, per a poder rellançar una autèntica antropologia cristiana, que restitueixi a l’home postmodern l’esperança i el goig de la seva existència humana ”.

Per la seva banda, el professor Bernardo Estrada, de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu (Roma) s’ha centrat en l'anàlisi de la recepció de Jesús en el cristianisme primitiu, destacant que “ el reconeixement de la divinitat de Jesús arriba a formar part del patrimoni de la fe de l'Església primitiva ”.

Vista general de la sala d'actes del Seminari Conciliar de Barcelona.

L’últim dels ponents ha estat el Dr. Josep Maria Rovira Belloso, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. En la seva intervenció, ha destacat l’estret vincle entre Crist i l’Església. “ La formació del Poble de Déu pertany al designi diví i ha estat promoguda per Jesús ”, ha estat una de les seves conclusions.

Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal arquebisbe de Barcelona, ha clausurat les jornades, lloant l’aportació de Benet XVI: en la seva opinió, el llibre del Sant Pare contribueix a la “ trobada personal ” que tot cristià ha de tenir amb Jesucrist.

SOBRE LES JORNADES DE QÜESTIONS PASTORALS

Aquestes jornades van néixer l’any 1965. Des d’aleshores prop de quatre mil persones i centenars de personalitats del món civili eclesiàstic han participat en aquesta activitat d’actualització teològica i pastoral que promou el Centre Sacerdotal Montalegre de Barcelona.

Les Jornades de Qüestions Pastorals volen ser “una actualització teològica i pastoral, -segons paraules de Mn. Joan Garcia Llobet, organitzador de l’esdeveniment- i un espai de debat sobre fenòmens, esdeveniments o realitats que estan d’actualitat en les converses del carrer i a l’opinió pública, i sobre les quals l’Església té alguna cosa a aportar”.

Des dels seus inicis, s’han tractat qüestions com l’eradicació de la pobresa, laïcisme i laïcitat cristiana, el paper de la família o els reptes de la bioètica a l’acció pastoral. Sovint la temàtica ha coincidit amb la celebració d’algun any internacional convocat per Nacions Unides. L’any passat va coincidir amb la III Assemblea Ecumènica Europea organitzada per l’Església catòlica i les comunitats cristianes d’Europa, i va acollir una trobada ecumènica al Palau de la Música on van participar més de 400 persones. La present edició respon, entre altres coses, al creixent interès en la figura de Jesús.