“Hem arribat al nucli dur de les nostres diferències eclesiològiques”

El Cardenal Walter Kasper defensa l’ecumenisme espiritual com a via per recompondre la unitat entre les diferents confessions cristianes. El President del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians ha participat aquest matí en les XLII Jornades de Qüestions Pastorals, organitzades pel Centre Sacerdotal Montalegre i la Delegació Diocesana d’Ecumenisme de l’Arquebisbat de Barcelona, en la que estan participant més de 450 persones i representants de les diverses confessions.

Barcelona, 19 de febrer de 2007.- el cardenal Kasper ha assegurat que, en els darrers 40 anys, “el diàleg ecumènic ha fet grans passes endavant” que han possibilitat “acostaments substancials en diverses matèries i, en algun cas, arribar a un consens”. En el balanç positiu figuren la recent visita del Papa Benet XVI al Patriarca ecumènic i la visita a Roma de l’Arquebisbe d’Atenes i de tota la Grècia, que ha considerat d’“històriques”.

Malgrat aquests progressos tan engrescadors, no es pot negar que, més enllà de les dificultats singulars, normals i que formen part de la vida, el diàleg d’alguna manera s’hagi encallat, encara que no s’hagin aturat els col·loquis i els encontres, les visites i la correspondència”, ha assegurat Kasper. Entre els motius d’aquesta situació, explica el cardenal, es troba el fet que “després d’haver superat molts malentesos i haver aconseguit un consens fonamental” ara “”hem arribat al nucli dur de les nostres diferències eclesiològiques”.

Per continuar avançant, Kasper aposta per un ecumenisme espiritual, “cor del moviment ecumènic”, no tant centrat en els diàlegs teològics com en “la pregària ecumènica comuna, conversió personal i reforma institucional, penitència i esforç per la santificació personal”. 

En aquest sentit, ha animat a que hi hagi entre les confessions cristianes una “cooperació en favor de la vida, de la justícia, dels drets de l’home i de la pau”. Mitjançant aquesta cooperació, ha conclòs, “ens coneixem millor i creixem junts”.

Kasper ha acabat apuntant quin és l’objectiu que persegueix el diàleg ecumènic: ”no es tracta d’una fusió com les de les grans empreses internacionals del nostre món globalitzat; no és tampoc un sistema complex, des del punt de vista especulatiu o institucional, en el qual els oposats s’anul·len, seguint una dialèctica de tipus hegelià. En això rau la diferència de fons entre diàleg i dialèctica. Certament, el diàleg mira de dissipar els malentesos i superar les divisions entre els partner, tendint a la reconciliació. Però la reconciliació pròpiament no elimina l’alteritat de l’altre, no l’absorbeix ni la xucla, fent-la desaparèixer. Ben al contrari, la reconciliació reconeix l’altre en la seva alteritat. La unitat en la caritat no s’assoleix quan la identitat de l’altre és anul·lada i absorbida, sinó al contrari, quan aquesta esdevé confirmada i omplerta”.

Amb ocasió de la seva intervenció, ha presentat el seu llibre Ecumenisme espiritual, una guia pastoral sobre la pràctica de l’ecumenisme.

PRESENTACIÓ DE LA III ASSAMBLEA ECUMÈNICA EUROPEA

A la trobada ecumènica celebrada a Barcelona, en el marc de les XLII Jornades de Qüestions Pastorals, també s’ha presentat La III Assemblea Ecumènica Europea (AEE). Es tracta d’una iniciativa conjunta del Consell de les Conferències Episcopals d’Europa (CCEE) –catòlics- i de la Conferència de les Esglésies Europees (CEC), que agrupa les confessions cristianes tret de l’Església catòlica, que cerca contribuir a una major comprensió i acostament de les diferents confessions cristianes. La fase final tindrà lloc a Sibiu (Romania), amb la celebració, del 4 al 9 de setembre, de nou fòrums de diàleg sobre els reptes històrics de l’Església en el vell continent. 

La presentació ha anat a càrrec del Prof. Pedro Rodríguez, delegat de la Prelatura de l’Opus Dei a la III AEE.

CATÒLICS, ORTODOXOS, PROTESTANTS: BUSCANT PUNTS D’UNIÓ

En la línia de la recomanació del cardenal Kasper de trobar punts d’unió en el treball pastoral, la trobada ecumènica comptarà amb una taula rodona interconfessional, aquesta tarda, centrada en la resposta dels cristians davant d’una societat laïcista. Participaran S. E. Dimitri Tsiamparlis, vicari general de l’arquebisbe metropolita d’Espanya i Portugal de l’Església ortodoxa grega del Patriarcat Ecumènic de Constantinopla, S.E. Mons. Adolfo González Montes, Bisbe d’Almeria i President de la Comissió de Relacions Interconfessionals de la Conferència Episcopal Espanyola, S. E. Mons. Carlos López Lozano, Bisbe de l’Església Espanyola Reformada Episcopal, Rvd. Antonio Cruz Suárez, Pastor de l’Església Evangèlica Unida, i Dr. Domènec Melé, director del Departament d’Ètica de l’IESE.

Demà dimarts hi haurà una segona taula rodona interconfessional (15.45h), centrada en les accions envers els més desfavorits, on intervindran: Rvd. Josep Monells, Ex-director europeu d’ÀGAPE, Associació Internacional Protestant, Llic. Salvador Bacardit, Delegat de Càritas de Barcelona i Vicari Episcopal, Dr. Josep Masabeu, Director del Centre Braval, de Barcelona, P. Aurel Bunda, Sacerdot ortodox, i Rvd. Javier Garcia, Pastor evangèlic i Director europeu d’ÀGAPE. 

ASSISTENTS

S.E.R. Cardenal Walter Kasper, President del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians

S.E.R. Mons. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe Metropolità de Barcelona

S.E. Mons. Adolfo González Montes, Bisbe d’Almeria, President de la Comissió de Relacions Interconfessionals de la Conferència Episcopal Espanyola

S.E. Mons. Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona

S.E. Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar de Barcelona (emèrit)

S.E. Mons. Joan Enric Vives, bisbe de La Seu d’Urgell i secretari de la CET

S.E. Mons. Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa

S.E. Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic

S.E. Mons. Jaume González-Agàpito, Delegat d’Ecumenisme de l’Arxidiòcesi de Barcelona i delegat en la III Assemblea Ecumènica Europea

Mons. Prof. Pedro Rodríguez, Delegat de la Prelatura de l’Opus Dei a la III Assemblea Ecumènica Europea

Dr. Antoni Pujals, Vicari delegat de la Prelatura de l’Opus Dei a Barcelona

P. Joan Botam, president del Centre Ecumènic de Catalunya

Dr. Antoni Matabosch, representant catòlic en el Grup de Treball Estable de les Religions

S. E. Mons. Carlos López Lozano, bisbe de l’Església Espanyola Reformada Episcopal

P. Dimitri Tsamparlis, vicari general d’Espanya i Portugal de l’Església ortodoxa grega del Patriarcat Ecumènic de Constantinopla

P. Joan García, representant de l’Església ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia

P. Martí Puche, de l’Església ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia

P. Vladimir Abrosimov, representant de l’Església ortodoxa del Patriarcat de Moscou

P. Aurel Bunda, representant de l’Església ortodoxa del Patriarcat de Romania

Rvd. Antonio Cruz Suárez, Pastor de l’Església Evangèlica Unida

Rvd. Felip Carmona, Pastor evangèlic Guillem Correa, Centre Evangèlic de Catalunya Jamal el Attouaki, Centre Cultural Islàmic de Catalunya Jorge Mario Burdman, Comunitat Israelita de Barcelona Mario Saban, Comunitat Israelita de Barcelona

Mn. Josep Maria Turull, rector del seminari de Barcelona

Mn. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Barcelona 

Ha assistit, també, Montserrat Coll, Directora General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i el senyorJordi López Campsen representació del President de la Generalitat de Catalunya. SOBRE LES JORNADES DE QÜESTIONS PASTORALS

Aquestes jornades van néixer l’any 1965. Des d’aleshores prop de quatre mil persones i centenars de personalitats del món civili eclesiàstic han participat en aquesta activitat d’actualització teològica i pastoral que promou el Centre Sacerdotal Montalegre de Barcelona.

Les Jornades de Qüestions Pastorals volen ser “una actualització teològica i pastoral, -segons paraules de Mn. Joan Garcia Llobet, director del Centre Sacerdotal Montalegre- i un espai de debat sobre fenòmens, esdeveniments o realitats que estan d’actualitat en les converses del carrer i a l’opinió pública, i sobre les quals l’Església té alguna cosa a aportar”.

Des dels seus inicis, s’han tractat qüestions com l’eradicació de la pobresa, laïcisme i laïcitat cristiana, el paper de la família o els reptes de la bioètica a l’acció pastoral. Sovint la temàtica ha coincidit amb la celebració d’algun any internacional convocat per les Nacions Unides. Aquest any coincideix amb la III Assemblea Ecumènica Europea organitzada per l’Església catòlica i les comunitats cristianes d’Europa. 

SOBRE EL CENTRE SACERDOTAL MONTALEGRE 

El Centre Sacerdotal Montalegre ha estat promogut per la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, una associació intrínsicament unida a l’Opus Dei a la qual pertanyen actualment uns 4.000 socis que ofereix als sacerdots de les esglésies diocesanes un ajut espiritual que els estimuli en la seva tasca sacerdotal, en la unió al seu bisbe i en la comunió amb els seus germans en el sacerdoci.

En aquesta edició, les sessions de les Jornades han estat organitzades conjuntament pel Centre Sacerdotal Montalegre i la Delegació Diocesana d’Ecumenisme de l’Arquebisbat de Barcelona. 

Per a més informació:

Marc Argemí – Anna Baduell. Prelatura de l’Opus Dei. Oficina d’Informació

Tel 934 18 21 07 • Fax 932 68 86 04 www.opusdei.cat barcelona@opusdei.org