Entrevista a mn. Barceló, director de les Jornades de Qüestions Pastorals

Els dies 27 i 28 de gener tenen lloc a Premià de Dalt les 44 Jornades de Qüestions Pastorals, que anualment organitza el Centre Sacerdotal Montalegre. En el primer dia, han intervingut Pedro Rogríguez i José Ramon Ayllón. L'organitzador de la trobada, mn. Albert Barceló, explica la present edició, centrada en l’Apòstol dels gentils.

Mn. Albert Barceló

Les Jornades de Qüestions Pastorals acostumen a triar com a tema central de reflexió i debat algun àmbit especialment d'actualitat. L'any passat fou la figura de Jesús, a propòsit del llibre de Benet XVI "Jesús de Natzaret", i fa dos l'Ecumenisme, amb ocasió de l'Assamblea Ecumènica Europea. Enguany és el torn de sant Pau: no és casual que tingui lloc en ple any Paulí establert pel Sant Pare. Què ens pot dir sant Pau, als cristians d'avui?

Hem triat per les Jornades d’enguany la figura de sant Pau perquè celebrem en tota l’Església un any Paulí i perquè el passat octubre també se celebrà a Roma un Sínode de Bisbes sobre la Paraula de Déu. Pau dirà d’ell mateix al final de la seva vida que ha estat constituït mestre dels pagans en la fe i en la veritat. Deuria tenir present tot l’itinerari de la seva vida i deuria ser conscient de que la seva mirada no anava només al passat sinó també al futur: “mestre dels pagans”. Sembla clar que aquesta expressió s’obre al futur, a tots els pobles i a totes les generacions que esperen el missatge de salvació que ve de l’Evangeli. Per tant, sant Pau no és una figura del passat que cal venerar; és alhora mestre i apòstol de Jesucrist i donada la seva acció evangelitzadora i la seva producció literària, un vehicle fonamental de la Paraula de Déu en el Nou Testament. Tot això pot dir Pau als cristians d’avui i per això l’hem escollit com a tema de les Jornades.

El lema escollit és "obert a les cultures, apassionat per l'Evangeli". Per què?

El lema que encapçala el programa de les Jornades d’aquest any fa referència a dos eixos centrals en la vida de l’Apòstol. D’una banda la passió per l’Evangeli que és passió per Jesucrist. Jesús se li fa present camí de Damasc, quan Pau perseguia l’Església naixent, i li canvia la vida, li fa veure quina és la seva veritable vocació. Des d’aleshores tota la seva activitat és la predicació de l’Evangeli de Jesús. I per a complir aquesta missió sant Pau no té por d’anar per tot el món conegut en aquell temps; els seus viatges missioners ens el mostren per tot arreu i també a Atenes i a Roma, els dos grans focus culturals del Mediterrani en aquells temps.

Troba similituds, entre l'Europa que Pau va evangelitzar i l'Europa actual?

No sé si és possible precisar aquestes similituds entre l’Europa de Pau i la nostra: han passat molts segles i les coses són molt diverses; però si que m’atreviria a afirmar que la tasca dels cristians del segle XXI és essencialment la mateixa de Pau a l’inici del cristianisme: ens cal enamorar-nos de Jesucrist, que és l’únic que salva l’home i el pot fer feliç; i ens cal també no tenir por de res a l’hora de transmetre aquest missatge salvífic. Hem d’estimar tothom veient les coses positives que tenen tots els pobles i totes les cultures, però hem de ser testimonis creïbles de l’amor de Déu als homes i així farem palès el gran sí que és la fe cristiana, tal com recorda sovint Benet XVI.

Quins aspectes tractaran les sessions de les Jornades?

Com es pot endevinar, ens ha calgut seleccionar i acotar els diversos aspectes a tractar sobre la vida i l’ensenyament de sant Pau, cosa que no és fàcil ja que són abundants. Però hem procurat tractar les dimensions més importants i les que poden ser més útils als assistents a les Jornades. No s’ha d’oblidar que les Jornades són “Pastorals” i per tant estan més centrades en aspectes de la vida i de l’actuar dels sacerdots i de la seva acció pastoral.

Hi haurà sessions dedicades a la Paraula de Déu, a la santificació de les realitats ordinàries, a la centralitat de Crist, a l’aspecte comunicador de Pau, a les possibilitats de la seva estada a Tarragona. Tot, com és clar, sota la perspectiva de l’ensenyament paulí. En fi, aspectes variats i molt interessants tots ells i desenvolupats per veritables experts en les matèries, tant de casa nostra com de diverses Universitats, en concret de Pamplona i de Roma. La sessió de clausura anirà a càrrec de l’Arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol que poques hores abans haurà tancat, a la seva seu tarragonina, l’any Jubilar dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi.

Les Jornades arriben a la seva 44ena edició. Quin és el seu objectiu?

Veritablement he de dir que és un goig molt gran organitzar un esdeveniment que arriba gairebé al mig segle d’existència. En aquests 44 anys han estat molts els sacerdots que s’han beneficiat d’aquestes sessions, tant en les edicions que han tingut gran ressò, com les que assenyalava vostè a la primera pregunta, com en totes les altres.

El Centre Sacerdotal Montalegre, de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, associació sacerdotal inseparablement unida a la Prelatura de l’Opus Dei, organitza aquestes Jornades sabent la importància capital que té la formació permanent del clergat; de fet aquest és l’únic objectiu que ens mou cada any a organitzar aquest encontre que vol ser, a més d’una oportunitat de millorar la pròpia formació sacerdotal, una ocasió per posar en comú les pròpies experiències pastorals i unes hores de vertadera comunió i fraternitat sacerdotal.