El Compendi del catecisme, un regal de Déu per a l’Església

Prop de 150 capellans de tot Catalunya han participat a les 41 Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura, celebrades a Premià de Dalt (Barcelona) els dies 23 i 24 de gener.

L’arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Mons. Jaume Pujol, ha clausurat les 41 Jornades de Qüestions Pastorals, que s’han centrat a analitzar les perspectives històriques, doctrinals i pastorals que ofereix el Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica editat recentment per la Santa Seu.

Mons Pujol ha destacat la necessitat de “reforçar la relació personal” per transmetre la fe cristiana. “Disposem de molt bona pedagogia i de bons instruments, com ara el nou Compendi, però el més important és el testimoni de fe i la nostra pròpia fe”, ha afirmat Pujol. En aquest sentit, ha convidat els ponents a fer “una catequesi més vital”, més orientada “a viure la vida de Crist, que no és només complir unes normes”.  

Un regal de Déu  

En opinió d’un altre dels ponents, el Dr. Rafael Serra i Abellà, el compendi “és un do de Déu per a l’Església”, sobre el qual “hem rebut un manament del Sant Pare: que sigui àmpliament difós i emprat”. Per aquest professor de Litúrgia de la Facultat de Teologia de Catalunya el nou manual serà molt útil al cristià per respondre “què és el que creu, què és el que celebra i com ha de viure”.   

El segon dia de les Jornades ha comptat també amb la presència del Dr. Enrique Molina, director del Departament de Teologia Moral de la Universitat de Navarra, qui ha repassat l’enfocament que segueix el Compendi alhora d’explicar la Moral de l’Església. Entre altres aspectes, destaca d’interès d’una estructura basada en els Deu Manaments: “les persones busquem el bé, i els manaments són l’expressió i la custòdia dels béns”.  

Totes les ponències han anat seguides de col·loquis amb els assistents, majoritàriament capellans de les diòcesis catalanes, sobre les seves experiències pastorals i la preparació d’instruments per a la catequesi.  

El Compendi del Catecisme de l’Església ha estat presentat recentment per la Santa Seu. És una síntesi del Catecisme, un dels darrers grans projectes del pontificat de Joan Pau II i que ha culminat Benet XVI. Consta de 598 preguntes i respostes estructurades en quatre parts (la professió de la fe, la celebració del Misteri Cristià, la Vida en Crist i l’oració cristiana). El text va acompanyat de 14 imatges i un apèndix amb oracions i fórmules de la doctrina cristiana. Els principals destinataris són els ministres de l’Església, els educadors i catequistes i les famílies, i totes les persones interessades a conèixer la fe i la moral cristianes. La versió catalana apareixerà el proper mes de març.  

Sobre les Jornades de Qüestions Pastorals  

Les Jornades de Qüestions Pastorals van néixer sota l’impuls de mossèn Benet Badrinas i Amat i alguns companys seus, que volien oferir als preveres de Catalunya un mitjà per facilitar la seva posada al dia en els afers d’especial actualitat. La bona acollida de la iniciativa va animar a repetir l’experiència anualment, escollint com a escenari Castelldaura, casa situada a Premià de Dalt. L’interès per acostar els debats públics al món eclesial i ajudar els sacerdots a donar-hi resposta es palesa tant en els temes escollits com en els experts convidats. Així, per exemple, s’ha tractat de qüestions com l’eradicació de la pobresa, laïcisme i laïcitat cristiana, el paper de la família, els reptes de la bioètica a l’acció pastoral. Des de 1965, quatre mil persones i centenars de personalitats del món civil i eclesiàstic han participat en aquesta activitat d’actualització teològica i pastoral que promou el Centre Sacerdotal Montalegre de Barcelona.   

Sobre el Centre Sacerdotal Montalegre  

Les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura són iniciativa del Centre Sacerdotal Montalegre. Aquest centre ha estat promogut per la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, una associació intrínsecament unida a l’Opus Dei que ofereix als capellans de les esglésies diocesanes un ajut espiritual que els estimuli en la seva tasca, en la unió al seu bisbe i la comunió amb els seus germans en el sacerdoci.