Ecumenisme Espiritual i de la Caritat: ponents

Adjuntem relació de les persones que intervendran en les Jornades "L'Ecumenisme espiritual i de la Caritat" (19 i 20 de febrer, Barcelona), que organitzen el Centre Sacerdotal Montalegre i la Delegació Diocesana d'Ecumenisme de l'Arquebisbat de Barcelona.

S. Em. R. Cardenal Walter Kasper President Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians

Heidenheim/Brenz, 1933.

Va ser consagrat bisbe de Rottenburg-Stuttgart al 1989.

A l’any 2001 és nomenat Cardenal diaca i President del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians.

Actualment, a la Cúria Vaticana, és membre de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, per a les Esglésies Orientals; dels Pontificis Consells per a la Cultura i per als Textos Legislatius; del Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica; i del X Consell Ordinari de la Secretaria General del Sínode dels Bisbes.

Membre del Consell post-sinodal de la XI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes.

Representà al Papa Benet XVI a la Conferència Internacional sobre Pau i Tolerància - Diàleg i Entesa en el Sud-est europeu, el Càucas i Àsia Central, celebrat a Istanbul, del 7 al 9 de novembre de 2005.

En la seva visita a Barcelona presentarà el seu llibre: Ecumenisme espiritual, que és una guia pastoral sobre la pràctica de l’ecumenisme

S.E.R. Mons. Lluís Martínez Sistach

Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Barcelona, 1937.

Doctor per la Universitat Pontifícia Lateranense.

L’any 1996 el papa Joan Pau II el va nomenar Consultor del Consell Pontifici per als Laics, encàrrec que li va ser renovat per a un quinquenni més el 27 de novembre de 2002.

El 2002 el Papa també el va nomenar membre del Pontifici Consell per als Textos Legislatius.

Nomenat Arquebisbe Metropolità de Barcelona l’any 2004. Abans de ser arquebisbe de Barcelona, ha estat bisbe auxiliar de Barcelona (1987-1991), bisbe de Tortosa (1991-1997) i arquebisbe de Tarragona (1997-2004).

Membre del Comitè Executiu i de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola.

Vicepresident de la Conferència Episcopal Tarraconense.

Mons. Pedro Rodríguez

Delegat de la Prelatura de l’Opus Dei a la III Assemblea Ecumènica Europea

Cartagena, 1933.

Doctor en Dret per la Universitat de Madrid i Doctor en Teologia per la Universitat Lateranense de Roma.

Prelat d’Honor de Sa Santedat, 1993.

Professor Emèrit, Teologia Dogmàtica, Universitat de Navarra.

Membre de la Pontificia Academia Romana Sant Tomàs d’Aquino, Roma des del 1999.

Consultor de la Comissió Episcopal de Relacions Interconfessionals de la Conferència Episcopal Espanyola entre els anys 1985-2005.

Delegat de la Prelatura de l’Opus Dei a la III Assemblea Ecumènica Europea, 2005-2007.

S.Il.R. Mons. Jaume González-Agàpito

Delegat d’Ecumenisme de l’Arxidiòcesi de Barcelona i delegat a l’Assemblea

Membre de la Família Pontifícia, Doctor en Teologia, en Dret, en Filosofia i en Lletres.

Llicenciat en Dret Canònic, Dret Romà, en Filosofia (ciències eclesiàstiques), Filologia Grega, Arqueologia Cristiana; Màster en Paleografia Grega, Biblioteconomia i Diplomàcia.

Director emèrit del Departament de Dret Canònic i Eclesiàstic de l’Estat en la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Delegat Episcopal emèrit per a la Família i la Vida Humana de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Rector de l’Església de Santa Maria de Montserrat de Pedralbes.

Delegat Diocesà d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l’Arquebisbat Metropolità de Barcelona i Coordinador de la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses. És autor de diverses publicacions.

S.E. Mons. Adolfo Gónzalez Montes

President de la Comissió de Relacions Interconfessionals de la CEE

Salamanca, 1946.

Llicenciat en Filosofia amb els títols eclesiàstic i civil per les dues universitats salmantines.

Doctor en Filosofia, Universitat Complutense de Madrid.

El 1982 va ser nomenat Director del Centre d’Estudis Orientals i Ecumènics "Joan XXIII" de la Universitat Pontifícia de Salamanca, i Director de la revista Diálogo Ecuménico, editada per aquest Centre. Director de la col·lecció de publicacions de teologia i història de l’ecumenisme Bibliotheca Oecumenica Salmanticensis, editada també per aquest Centre.

De 1994 a 1997 membre del Comitè d’organització de la II Assemblea Ecumènica Europea d’Esglésies, celebrada a Graz (Àustria) el 1997.

El 2002 es nomenat bisbe d’Almeria.

President de la Comissió de Relacions Interconfessionals de la Conferència Episcopal Espanyola.

President de la Subcomissió Episcopal de Universitats i membre de la Comissió Episcopal de Patrimoni cultural de la Conferència Episcopal Espanyola.

Mn. Joan Garcia Llobet

Director del Centre Sacerdotal Montalegre

Sacerdot de la Prelatura de l’Opus Dei.

Director del Centre Sacerdotal Montalegre.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i doctorat en Dret Canònic l’ Angelicum de Roma.

Capellà del IESE, forma part del Consell Presbiteral de l'Arxidiòcesi de Barcelona.

Rvd. Antonio Cruz Suárez

Pastor de l’Església Evangèlica Unida

Pastor de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa i Professor del Centre d’Estudis Teològics a Barcelona.

Col·laborador de FLET, Facultat Llatinoamericana d’Estudis Teològics en l’àrea de Mestria.

Catedràtic de Biologia i Cap del Seminari de Ciències Experimentals del Institut Investigador Blanxart a Barcelona.

Biòleg investigador del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal del Departament de Biologia Animal, Universitat de Barcelona.

Membre del Tribunal d’Oposicions al Cos de Professors i membre distingit de l’Associació Espanyola d’Entomologia de la Institució Catalana d’Història Natural i de la Societé Française d’Historia Naturalle.

Prof. Dr. Domènec Melé

Titular de la Càtedra “Economia i Ètica”, IESE, Universitat de Navarra

Llicenciat en Ciències, Universitat de Barcelona.

Professor Ordinari, Ètica Empresarial, IESE, Universitat de Navarra.

Doctor Enginyer Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya.

Doctor en Teologia, Universitat de Navarra.

Director del Simposi Internacional “Ètica, empresa i societat”, IESE.

Titular de la Càtedra “Economia i Ètica”, IESE, Universitat de Navarra.

Prof. Dr. José Ramón Villar

Degà de la Facultat de Teologia, Universitat de Navarra

Almunia de Doña Godina, Saragossa, 1958

Doctor en Teologia per la Universitat de Navarra.

Professor Agregat de Teologia Dogmàtica, Universitat de Navarra

Degà de la Facultat de Teologia, Universitat de Navarra.

Ajudant del Secretari Especial per a la X Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes (Roma, octubre 2001).

Consultor de la Comissió Episcopal de Relacions Interconfessionals de la Conferència Episcopal Espanyola (juny 2005).

Delegat de la Conferència Episcopal Espanyola per al seguiment del procés de la III Assemblea Ecumènica Europea (Sibiu, Romania, 2007).

Rvd. Carlos de Francisco Vega

Director del Secretariat de la Comissió Episcopal de Relacions Interconfessionals de la CEE

Ordenat Sacerdot de la diòcesi de Lleó al 1974.

Rector de diverses parròquies entre 1974-1999.

Jutge diocesà de des 1991.

Des de l’any 2004, Director del Secretariat d’Ecumenisme i Diàleg interrreligiós.

Des de 1999, Director del Secretariat de la Comissió Episcopal de Relacions Interconfessionals de la Conferència Episcopal Espanyola .

Director del Departament per l’atenció pastoral dels catòlics orientals a Espanya des del 2004.

Rvd. Josep Monells

Ex-director europeu d’ÀGAPE

Vilanova de Bellpuig, 1934

Ex-director europeu d’ÀGAPE, Associació Internacional Protestant.

Fundà l’Església de Sant Boi de Llobregat i les missions de Castelldefels, Gavà i Viladecans. Combinant treball, acció missionera, pastoral i estudis.

També va fundar i dirigir l’Escola Evangèlica de Barcelona del 1962 al 1968.

Actualment President del Patronat de l’Hospital Evangèlic i membre del “board” de CCC Europeu. “Síndic” d’ÀGAPE Espanya i “Ambaixador” de CCC en el món Catòlic.

Amb Josepa Hernández Garcia, la seva esposa va fundar l’Església Protestant de Valldoreix. 

 

Llic. Salvador Bacardit

Delegat de Càritas de Barcelona

Delegat de Càritas de Barcelona, Vicari Episcopal.

Va realitzar estudis eclesiàstics a la Facultat de Teologia de Catalunya i estudià periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Durant set anys, treballà com a missioner diocesà a la diòcesi de Copiapó, a Xile. De retorn a la diòcesi de Barcelona va formar part de l’equip de formadors del Seminari Conciliar de Barcelona.

Actualment ocupa el càrrec de delegat general de Pastoral Social de l’Arquebisbat de Barcelona i rector de la parròquia principal de Santa Coloma de Gramenet.

Dr. Josep Masabeu i Tierno

Director de Braval

Sabadell, 1952

Doctor en Pedagogia, Universitat de Barcelona.

Ha dirigit diversos camps de treball internacionals d’ajut humanitari.

Director del Centre Braval, una iniciativa en favor de la cohesió social al barri del Raval de Barcelona.

Rvd. P. Aurel Bunda

Rector de la Parròquia ortodoxa romanesa de St. Jordi de Barcelona 

Nacut al 1968. Realitzà estudis al Seminari Teològic de Buzau (1984-1989), a la Facultat de Teologia de Bucarest (1989 i 1993), a la Facultat d’Història (1992-1997) i a la Universitat de Ginebra (1999-2000).

Consagrat capellà missioner (1993).

Entre 1994-1999 és professor d’història al Seminari de Bucarest.

Des de l’any 2000, Rector de la Parròquia ortodoxa romanesa de St. Jordi de Barcelona.

Des del 2005, Arxiprest de Barcelona.

Rvd Fco. Javier García Asensio

Pastor Evangèlic. Director Europeu d’ÀGAPE

Saragossa, 1960.

Va estudiar enginyeria a la Universitat de Saragossa.

L’any 1981 esdevé ministre de culte evangèlic dins del moviment juvenil interdenominacional ÀGAPE; primer treballa entre joves adolescents, després entre esportistes, estudiants universitaris, famílies, homes de negocis… També és director d’ÀGAPE a tota Espanya durant 18 anys.

Durant tot aquest temps té la oportunitat de cursar estudis teològics a Espanya, Estats Units i Anglaterra.

També ha exercit de copastor a l’Església Unida de Terrassa i predicat a moltes esglésies per tot l’Estat.

Actualment és Director d’ÀGAPE Europa i també representant de l’“Agrupació Evangèlica,” una federació de 150 esglésies evangèliques.