Sobre el nomenament del rector de Torreciutat

Comunicat de la prelatura de l'Opus Dei a Espanya.

Hem rebut amb sorpresa la notícia que el bisbe de Barbastre-Montsó ha decidit unilateralment proveir el nomenament d'un rector del Santuari de Torreciutat. La prelatura de l'Opus Dei entén que no correspon al bisbe dur a terme aquest nomenament perquè és un temple de la Prelatura.

Segons el dret canònic, el temple -que es va construir la dècada dels 70 amb donatius promoguts per fidels de l'Opus Dei, cooperadors i moltes altres persones d'Aragó i d'arreu del món- té la condició jurídica d'oratori de la Prelatura, i va ser erigit el seu dia, com tots els oratoris dels centres de l'Opus Dei, amb la vènia del Rvm. Sr. Bisbe de la diòcesi.

La propietat del temple és de la fundació canònica Mare de Déu dels Àngels de Torreciutat.

Segons els estatuts vigents de Torreciutat, de l'any 1980, el nomenament del rector i la designació dels sacerdots que s'ocupen de l'atenció pastoral correspon al Vicari Regional de la Prelatura. Així s'ha procedit des del 1975.

La Prelatura fa més d'un any, es va adreçar al bisbe de la diòcesi, per iniciar un treball conjunt -que no ha conclòs- a fi de preparar uns nous estatuts, per erigir Torreciutat en santuari diocesà i establir un conveni d'atenció pastoral amb la diòcesi, anàleg als convenis que la prelatura de l'Opus Dei manté per a l'atenció pastoral de nombroses parròquies i esglésies a Espanya i altres països.

Aquest treball conjunt, encara que desenvolupat en un clima de col·laboració mútua, no ha estat exempt de dificultats de comprensió i d'interpretació per part de la Diòcesi.

La prelatura de l'Opus Dei estudiarà aquest tema amb deteniment i esperit de comunió eclesial. La nostra voluntat és continuar col·laborant amb la Diòcesi en la tasca evangelitzadora que es realitza a Torreciutat, un lloc tan estimat pels pobles de l'Alt Aragó, i on cada any milers de persones es troben amb la Mare de Déu, acudeixen al sagrament de la confessió i s'acosten a Jesús inspirades per la vida i els ensenyaments del barbastrí sant Josepmaria Escrivà.