Carta del Papa Francesc a Mons. Fernando Ocáriz

El Papa Francesc envia una carta al prelat de l'Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, amb motiu de les seves noces d'or sacerdotals.

El Sant Pare va rebre en audiència el 26 de maig de 2018 el prelat de l'Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz.

Mons. Ocáriz recentment va celebrar dos aniversaris importants: els cinquanta anys de la seva ordenació sacerdotal –va ser el 15 d’agost de 1971– i els seixanta de la seva incorporació a l’Opus Dei –el 7 de setembre de 1961–. Va celebrar dues misses a l'església prelatícia de Santa Maria de la Pau. La primera va tenir lloc el dia 7 de setembre i, la segona, el 8 de setembre, festa de la nativitat de la Mare de Déu.

A l'inici de les dues celebracions, Mons. Mariano Fazio, vicari auxiliar de la prelatura de l'Opus Dei, va llegir la carta que el Papa Francesc havia enviat a Mons. Ocáriz amb motiu de les noces d'or sacerdotals.

La carta del Papa Francesc

Traducció del llatí de la carta del Sant Pare:

Al meu estimat fill Mons. Fernando Ocáriz, que en la solemnitat de l'Assumpció de la Benaurada Mare de Déu celebra feliçment les noces d'or sacerdotals, l'acompanyem amb la nostra pregària, lloem l'insigne esperit missioner, la profunda ciència i la intensa activitat pastoral perquè la fe catòlica es propagui, alhora que per la intercessió de la dolcíssima Reina del cel i de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer atorguem amb profund afecte a ell i a tots els fidels de la Prelatura la nostra benedicció apostòlica i demanem oracions perquè exercim amb l'alegria de l'Evangeli el ministeri Petrí. Donat a Roma, Laterà, el dia 30 de juliol de l'any 2021. Francesc.

En ambdues celebracions es va pregar especialment per les intencions del Sant Pare, per l'Església i per la santedat de tots els sacerdots.