Augmenta l’espiritualitat entre els joves

Fa poc s’han presentat a Roma els resultats d’una enquesta internacional sobre joves, valors i religió. L’estudi l’ha promogut el Grup d’Investigació Footprints de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu, juntament amb set universitats més de tot el món.

L’enquesta es va fer els mesos de novembre i desembre del 2023 a vuit països: Argentina, Brasil, Espanya, Filipines, Itàlia, Kenya, Mèxic i Regne Unit. La mostra va estar formada per 4.889 joves d’entre 18 i 29 anys.

Entre les conclusions més rellevants destaca l’augment de l’interès per l’espiritualitat entre els joves de tot el món. Aquest augment es registra amb força a països com Kenya, les Filipines i el Brasil, on entre el 82 % i el 92 % dels joves s’identifiquen com a “creients”.

En nacions en ple procés de secularització, com Espanya i Itàlia, els creients viuen la seva fe amb una convicció profunda. El 60 % dels joves catòlics espanyols i italians enquestats considera que tant assistir a missa com rebre l’Eucaristia és una cosa fonamental en les seves vides.

Mèxic i l’Argentina ocupen una posició intermèdia quant a creences religioses, amb tendències que els apropen a països com Espanya i Itàlia. Mèxic destaca amb un 71 % de creients, seguit de l’Argentina, amb un 51 %. Preguntats per la freqüència en què van a Missa, aquests dos països mostren menys compromís (39 % i 61 %, respectivament).

Al Regne Unit un 48 % dels joves enquestats s’identifiquen com a creients i, d’aquests, el 88 % diu que resa diverses vegades a la setmana.

Quant a la visió sobre l’Església, la majoria dels joves creients la consideren una institució que contribueix al bé de la societat (76 %).

Altres resultats de l’estudi sobre l’espiritualitat entre els joves

En relació amb els problemes socials, una part important de la mostra coincideix a denunciar la corrupció política (94 % entre els creients, 85 % entre els no creients) i els problemes relacionats amb l’ecologia (93 % entre els creients, 85 % entre els no creients).

D’altra banda, la pena de mort i la justificació de la guerra troben la mateixa oposició entre catòlics, membres d’altres religions i ateus.

També hi ha gran convergència a oposar-se a la legalització de la prostitució (70 %).

Els joves que s’identifiquen com a “ateus” o “agnòstics” manifesten un interès per la vida després de la mort i per una comprensió adequada del sofriment.

En països com Kenya i les Filipines, el 70 % dels joves que es declaren no creients afirmen, tanmateix, que consideren l’oració un aspecte important de les seves vides.

En resum, aquest primer estudi del grup d’investigació Footprints aporta informació rellevant sobre les conviccions religioses dels joves, amb dades concretes i nombrosos matisos. Pel caràcter internacional que té, permet distingir i comparar la situació entre diferents països.

La informació completa sobre l’estudi i els resultats de l’enquesta es poden consultar en aquest enllaç.

Footprints. Young People: Expectations, Ideals, Beliefs

Footprints. Young People: Expectations, Ideals, Beliefs és un grup d’investigació internacional i interdisciplinari de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu, iniciat el 2022, que té com a objectiu escoltar de manera continuada els joves per comprendre’n millor els valors, les expectatives i les esperances a través d’enquestes i grups de discussió.

La primera fase d’escolta s’està dedicant a la religió, la fe i els valors. Hi ha previstes altres fases posteriors sobre la feina i les relacions.