A Mons. Álvaro del Portillo: "Li demano pels impossibles que porto entre mans”

Joaquín Romero amb el seu testimoni recorda Álvaro del Portillo com una persona “que aconseguia impossibles”. Joaquín, que pateix esclerosis múltiple, cada dia resa l’estampa i li demana pels impossibles com el de mantenir l’optimisme i l’afabilitat d’un somriure tot veient l’evolució de la seva malaltia. A vegades els impossibles són els amics que estan molt allunyats de Déu.

Favors