Amics de Déu en mp3

Amics de Déu en mp3

Tots els textos de sant Josepmaria recollits al llibre Amics de Déu, ara locutats en català per l'actor Lluís Soler, estan disponibles a Soundcloud ...

Missatge del dia

"Que sapiguem obrir l’ànima"

Tota pulchra es Maria, et macula origina­lis non est in te! ―ets tota formosa, Maria, i en tu no hi ha màcula original!, canta la litúrgia exultant. No hi ha en Ella ni la més petita ombra de falsia: ¡prego cada dia a la Nostra Mare que sapiguem obrir l'ànima en la direcció espiri­tual, perquè la llum de la gràcia il·lumini tota la nostra conducta! ―Maria ens obtindrà la valentia de la sinceri­tat, per tal que ens apropem més a la Trinitat Beatíssima, si així li ho demanem. (Solc, 339)

No m'abandonis, Senyor meu: no veus a quin abisme sense fons aniria a parar aquest pobre fill teu?

-Mare meva: sóc també fill teu. (Forja, 314)

Treu el cap moltes vegades a l'oratori, per dir-li a Jesús: ...m'abandono en els teus braços.

-Deixa als seus peus alló que tens: ¡les teves misèries!

-D'aquesta manera, a pesar ...