Amics de Déu en mp3

Amics de Déu en mp3

Tots els textos de sant Josepmaria recollits al llibre Amics de Déu, ara locutats en català per l'actor Lluís Soler, estan disponibles a Soundcloud,...

Missatge del dia

“El valor diví del matrimoni”

Enmig del goig de la festa, a Canà, no­més Maria s'adona de la manca de vi... Fins als detalls més petits de servei arriba l'ànima si, com Ella, hom viu apassionadament pendent del proïsme, per Déu. (Solc, 631)

L'amor pur i net dels esposos és una realitat santa que jo, com a sacerdot, beneeixo amb totes dues mans. La tradició cristiana ha vist freqüentment, en la presencia de Jesucrist a les noces de Canà, una confirmació del valor diví del Matrimoni: el nostre Salvador anà a les noces ―escriu sant Ciril d'Alexandria― per santificar el principi ...