Amics de Déu en mp3

Amics de Déu en mp3

Tots els textos de sant Josepmaria recollits al llibre Amics de Déu, ara locutats en català per l'actor Lluís Soler, estan disponibles a Soundcloud,...

Missatge del dia

“No n'hi ha prou de ser bo: ho has de semblar”

No n'hi ha prou de ser bo: ho has de semblar. ¿Què diries d'un roser que no produís més que espines? (Solc, 735)

Has entès el sentit de l'amistat, quan vas arribar a sentir-te com el pastor d'un ramat petitet, que havies tingut abandonat, i que ara mires d'aplegar novament, ocupant-te de servir cada un. (Solc, 730)

No pots ser tan sols un element passiu. Has de convertir-te en veritable amic dels teus amics: «ajudar-los». Primerament, amb l'exemple de ...