Novena till Maria Immaculata

Aktuellt
Novena till Maria Immaculata

Den 8 december firas Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhets högtid som påminner om Marias obefläckade avlelse. För att förbereda denna...

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Kort Biografi över Isidoro

Kort Biografi över Isidoro

Isidoro Zorzano Ledesma föddes i Buenos Aires i Argentina den 13 september 1902.
Den 24 augusti 1930 bad han om att bli upptagen i Opus Dei. Han var en av dess allra första medlemmar och förblev alltid obrottsligt trogen denna sin kallelse från Gud att verka för Honom mitt i världen.
Han dog den 15 juli 1943 efter att ha mottagit de sjukas smörjelse ur Opus Deis grundares händer.

Dagens text

"Det krävs ödmjukhet för att lyda"

Förödmjuka ingen när du måste fatta beslut: var finkänslig; respektera den underlydandes förnuft och vilja. (Smedjan, nr. 727)

Många gånger talar han till oss genom andra människor, och det kan hända att åsynen av dessa personers brister, eller tvivlet om huruvida de är väl insatta i problemet eller har förstått alla dess aspekter, kan framstå som en uppmaning att inte lyda.

Allt detta kan ha en gudomlig mening, för Gud ålägger oss inte att lyda blint, utan att lyda intelligent, och vi måste känna ansvar för att hjälpa andra med vårt förstånds ljus. Men låt oss vara uppriktiga med oss själva: låt oss granska, i...

Personligt

Sociala initiativ

E-böcker till nedladdning