Var ett föredöme!

Personligt
Var ett föredöme!

Ulf och Birgitta Ekman vill aktivera lekmän för att förmedla den kristna tron i vardagen och hade möjlighet att ställa en fråga om detta när Opus Deis...

Hjälpmedel för maj månad

Aktuellt
Hjälpmedel för maj månad

Maj är en glad månad och ägnad åt Jungfrun Maria. Att umgås med Maria är en mycket bra genväg för att närma sig hennes Son. På Opus Deis hemsida...

Grundaren

S:t Josemarías hemsida

S:t Josemarías hemsida

Den helige Josemarías nya webbsite erbjuder information och bakgrundsmaterial om ”vardagslivets helgon”. I kolumnen till höger kan man klicka vidare till de olika sektionerna.

Helgonförklaringsprocess av några medlemmar

Kort Biografi över Isidoro

Kort Biografi över Isidoro

Isidoro Zorzano Ledesma föddes i Buenos Aires i Argentina den 13 september 1902.
Den 24 augusti 1930 bad han om att bli upptagen i Opus Dei. Han var en av dess allra första medlemmar och förblev alltid obrottsligt trogen denna sin kallelse från Gud att verka för Honom mitt i världen.
Han dog den 15 juli 1943 efter att ha mottagit de sjukas smörjelse ur Opus Deis grundares händer.

Dagens text

”I din själ, i nådens tillstånd, bor den heliga Treenigheten”

Den heliga Treenigheten har krönt vår Moder. – Gud Fader, Gud Son, Gud helige Ande kommer att avkräva oss räkenskap för alla fåfänga ord. Det är ytterligare ett skäl för att vi skall be Jungfru Maria att lära oss att alltid tala i Herrens närvaro. (Plogfåran, nr. 926)

Den heliga Treenigheten skänker dig sin nåd och förväntar sig av dig att du skall ta vara på den på ett ansvarsfullt sätt. Inför så stora förmåner är det inte tillåtet att vara bekväm, saktfärdig, lat … Dessutom väntar människorna på dig. (Plogfåran, nr. 957)

Gud är med dig. I din själ, som befinner sig i nådens tillstånd, bor den heliga Treenigheten.
Trots din bristfällighet kan och bör du därför ständigt samtala med Herren. (Smedjan, nr. 261)

Lär dig att prisa Fadern och...

Personligt

Sociala initiativ

E-böcker till nedladdning