Modlitba k Tonimu

Modlitba pro soukromou zbožnost

Toni Zweifel

Bože, Otče milosrdenství, který jsi svěřil člověku zemi, aby ji obdělával a tak tě oslavoval: Tys udělil svému služebníku Tonimu milost vykonávat své zaměstnání se vší kompetencí a nadpřirozeným pohledem.

Pomož i mně, abych tě uctíval prostřednictvím své profesionální práce a učiň, abych svým příkladem pomáhal objevit druhým důstojnost a nadpřirozený smysl jejich každodenních povinností.

Rač oslavit svého služebníka Toniho a uděl mi na jeho přímluvu milost, o kterou tě prosím... (prosba).

Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva

Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předbíhat rozhodnutí církevní autority a že tato modlitba není nikterak určena pro veřejné uctívání.