Trọng tâm của Công việc (English)

Thánh Josemaria. Thông điệp của ngài. (Mọi người nhớ chọn biểu tượng bánh răng (setting), click chọn Vietnamese để xem phụ đề nhé.)

TIN TỨC