Lòng sùng kính Đức Mẹ

"Chúa Giêsu không thể nói không với mẹ Ngài," Đức Giám mục Alvaro del Portillo đã nhấn mạnh điều này trong một buổi họp mặt ở Boston vào năm 1988.

Video