Lời chúc Giáng Sinh từ Đức Giám quản: "Lễ Giáng Sinh của gia đình"

Giám Mục Javier Echevarria mời gọi chúng ta chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh bằng tinh thần phục vụ mọi thân nhân trong chính gia đình của chúng ta, với tình yêu và sự chu đáo, qua gương mẫu của Thánh Gia.

Video