Đức ông Javier Echevarría, người cộng sự vĩ đại cuối cùng của Thánh Josemaría

Đức Cha