Đức Giáo Hoàng Phanxico gửi điện tín chia buồn về cái chết của Đức Giám quản của Opus Dei

Đức Cha