Đức Giám quản Opus Dei với các tham dự viên UNIV 2017

Jennifer đến từ Peru và Innocent đến từ Nam Phi, đã hỏi Đức Giám quản về đức tin Kitô giáo. Trích đoạn ngắn từ buổi họp mặt của Đức ông Fernando Ocáriz với các sinh viên tham dự UNIV trong suốt Tuần Thánh tại Roma.

TIN TỨC