Đời sống nội tâm

Đức Giám Mục Del Portillo giải thích cho một phụ nữ trẻ bị điếc rằng bệnh tật chính là cơ hội để có một đời sống nội tâm sâu sắc hơn.

Video