Chủ nghĩa trọng tiêu dùng

Trong một buổi họp mặt với hàng ngàn người tại Madrid vào năm 1993, Đức Giám mục Alvaro del Portillo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống đức tính khó nghèo và học cách nói "không" với bản thân.

Video