Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám quản Opus Dei – Ngày 9 tháng 4 năm 2019

Một tuần trước khi bước vào Tuần Thánh, Đức Giám quản Fernando Ocáriz mời gọi chúng ta, khi chiêm ngắm Đức Kitô chịu khổ nạn, tự xét xem mình đã sẵn sàng thực thi Thánh ý Chúa chưa.

Các con thân mến, xin Chúa Giêsu giữ gìn tất cả các con!

Vào Thứ Sáu Tuần Thánh tới đây, chúng ta sẽ chiêm ngắm tình yêu cứu độ lớn lao nơi Đức Kitô chịu đóng đinh. Chính Tình Yêu này đã làm cho Người hoàn toàn sẵn sàng và vâng phục Thánh Ý Chúa Cha.

Việc đi theo Đức Giêsu và nên đồng hình đồng dạnh với Người cũng ...