Đức Ông Fernando Ocáriz, tân giám quản của Opus Dei

Thư Đức Giám quản – ngày 5 tháng 4 năm 2017

Đức Cha Fernando Ocáriz hướng dẫn cách sống những ngày Tuần Thánh sắp đến hầu gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng.

Các con thân mến, nguyện xin Chúa Giêsu thương gìn giữ các con!

Tuần Thánh đã gần kề. Chúng ta hãy cố gắng sống những ngày sắp đến một cách sốt sắng để một lần nữa chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: Mihi vivere Christus est! Đối với tôi, sống là Đức Kitô! (xem Pl 1, 21) Đối với chúng ta, Chúa Giêsu không chỉ là một ...