Lời chúc Giáng Sinh từ Đức Giám quản (2020)

“Chúa Giêsu Hài đồng mời gọi chúng ta sống với một trái tim tự do, một trái tim không bị vướng bận của cải thế gian này và có thể phân định được điều gì thực sự quan trọng.”

Opus Dei - Lời chúc Giáng Sinh từ Đức Giám quản (2020)

Các con yêu mến của cha, nguyện xin Chúa Giêsu luôn gìn giữ các con!

Năm nay, việc tổ chức Giáng Sinh mang một màu sắc đặc biệt vì tình hình sức khỏe nguy cấp trên toàn thế giới mà chúng ta đang trải qua. Có lẽ chúng ta muốn mang đến Bêlem những mối lo ngại đặc biệt này hoặc những đau khổ của chúng ta, để đặt chúng trước mặt Thánh Gia.

Việc chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ hay trong vòng tay Mẹ Maria, giữa khung cảnh thiếu thốn tư bề, giúp chúng ta nhìn bằng con mắt đức tin ý nghĩa thiêng liêng và nhân loại của mọi sự đang xảy đến với chúng ta. Và chúng ta cũng học cách nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi và từng người chúng ta trong những hoàn cảnh hiện tại. Chúa Giêsu Hài Đồng mời gọi chúng ta sống với một trái tim tự do, một trái tim không bị vướng bận của cải thế gian này, và có thể phân định được điều gì thực sự quan trọng.


Chúng ta hãy dâng những ý nguyện này trong tay Thánh Giuse, đặc biệt trong suốt Năm Thánh mà Đức Thánh Cha vừa khởi xướng.


Với sự chúc lành thương yêu nhất, cha cầu chúc các con một mùa Giáng Sinh thật hạnh phúc.


Cha của các con,


Giáng Sinh 2020