Number of articles: 62

Thư Đức Giám quản – Tháng 12 Năm 2016

“Chúng ta được mời gọihướng mắt lên Chúa Kitô, khi tưởng nhớ lại việc Ngài giáng sinh tại Bêlem và chờ đợi, trong niềm vui và bình an, ngày Ngài quang lâm vào lúc tận cùng của thời gian.”

Cartas pastorales y mensajes

Thư Đức Giám quản – Tháng 11 Năm 2016

“Bế mạc Năm Thánh không phải là điểm kết của một hành trình để chúng ta chuyển sang một thứ khác. Nhưng đó là khởi điểm để từ đó chúng ta bước đi với sức sống được làm mới trên con đường của đời sống Kitô hữu.” Vì thế, Đức Giám quản Opus Dei đề nghị chúng ta “hãy đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, và như vậy đón nhận tha nhân: hãy sống hướng về người khác.”

Cartas pastorales y mensajes

Thư Đức Giám Quản – Tháng 10 Năm 2016

Đức Giám quản nhắn nhủ: “Đây là lúc chúng ta phải không ngừng lan tỏa ra để phục vụ nhiều người hơn, kể cả những người không có kinh nghiệm về đời sống Kitô hữu, hoặc không có niềm tin, hoặc đã quên thực hành niềm tin của mình.”

Cartas pastorales y mensajes

Thư Đức Giám Quản – Tháng 9 Năm 2016

Khi chiêm ngắm Thánh Giá với lòng tin, chúng ta sẽ thấy rằng “thứ dụng cụ tra tấn thể hiện sự phán xét của Thiên Chúa đối với thế gian vào ngày thứ sáu Tuần Thánh ấy đã trở thành suối nguồn của sự sống, tha thứ, lòng thương xót, là dấu chỉ của hòa giải và bình an.”

Cartas pastorales y mensajes

Thư Đức Giám Quản - Tháng 8 năm 2016

Đức Giám quản viết về việc Đức Maria hồn xác lên trời và được tôn vinh Nữ Vương, và suy tư về việc làm thương xót: “nhẫn nại chịu đựng khiếm khuyết.”

Cartas pastorales y mensajes

Thư Đức Giám Quản - Tháng 7 năm 2016

“Thẻ căn cước của người Kitô hữu là niềm vui”, Đức Giám quản nói với chúng ta như thế với việc nhắc lại huấn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài thôi thúc chúng ta thực thi lòng thương xót qua việc tông đồ “an ủi người đau khổ”.

Cartas pastorales y mensajes

Thư Đức Giám quản – tháng 6 năm 2016

Câu hỏi Đức Giám quản đặt cho chúng ta trong thư mục vụ tháng 6 này phản ánh một đặc tính của việc tông đồ Kitô giáo: “Tôi có hạnh phúc vì Thiên Chúa đã gọi tôi để làm cho người khác biết Ngài không?” Quả thật, “sức mạnh nhờ đó chân lý chiến thắng phải chính là niềm vui, là sự diễn tả chân lý cách rõ ràng nhất. Chính trên niềm vui mà người Kitô hữu phải phấn đấu; chính trong niềm vui mà họ phải tỏ mình ra cho thế giới.”

Cartas pastorales y mensajes

Thư Đức Giám quản - tháng 5 năm 2016

“Tháng tuyệt hảo dành cho Đức Maria vừa bắt đầu, chúng ta hãy đặt lòng sùng kính Mẹ làm trung tâm của mỗi ngày sống.”

Cartas pastorales y mensajes

Thư Đức Giám quản – tháng 4 năm 2016

“Xét theo một cách nào đó, tha thứ các xúc phạm là điều thiêng liêng nhất con người có thể thực hiện.” Đức Giám quản triển khai đề tài tha thứ trong thư mục vụ tháng 4.

Cartas pastorales y mensajes

Thư Đức Giám quản – tháng 3 năm 2016

Lòng khao khát được gieo rắc bình an và niềm vui vào mọi tâm hồn, là mẫu số chung của các việc làm của lòng thương xót, được minh họa trong thư bằng các gương sáng khiêm nhu và bác ái của Chân phước Alvaro del Portillo.

Cartas pastorales y mensajes