Toni Zweifel

Švicar, po izobrazbi inženir. Vodil je fundacijo, ki izvaja projekte za razvoj na štirih celinah. Sprejel je božjo voljo, ko ga je še v mladih letih prizadela neozdravljiva bolezen. Malo pred smrtjo je dejal, da je bilo njegovo življenje “zgodba o božji ljubezni”.

Opus Dei - Toni Zweifel

Toni Zweifel, rojen 15. februarja 1938 v Veroni, je bil sin švicarskega podjetnika. Študiral je industrijsko inženirstvo na Politehniki v Zürichu (ETH), kjer je dokončal študij leta 1962.

Po kratkotrajni službi v zasebni proizvodnji je delal kot znanstveni sodelavec na Inštitutu za termodinamiko na ETH ter razvil več patentov. Kasneje, leta 1972, je iz skrbi zaradi revščine držav v razvoju prenehal s tem delom ter skupaj z drugimi sodelavci ustanovil Fundacijo Limmat s sedežem v Zürichu.

Pod njegovim vodstvom je ta ustanova v naslednjih 17 letih izvedla na stotine projektov za javno dobro v več kot tridesetih državah po štirih celinah, ki so bili osredotočeni predvsem na napredek družine in ženske, zdravstveno oskrbo in na strokovno usposabljanje mladih.

Leta 1962 je Toni Zweifel zaprosil za sprejem v Opus Dei, ustanovo Katoliške cerkve - ki je danes osebna prelatura -, ki jo je po božjem navdihu ustanovil sveti Jožefmarija Escrivá z namenom spodbujati poklicanost vseh kristjanov k svetosti pri opravljanju njihovih poklicnih in družinskih dolžnosti.

Toni je tej poklicanosti sledil z vso predanostjo in s popolno zvestobo do konca svojega življenja. Za njegovo delo je bila značilna visoka človeška in nadnaravna kakovost, ob nagibu njegove želje, da bi učinkovito pomagal bližnjemu. Vse to pa je bilo združeno s prisrčnim smislom za humor in nadvse preprostim načinom življenja.

Toni je v popolni predanosti sprejel božjo voljo, neozdravljivo bolezen, ki ga je presenetila leta 1986, na vrhuncu njegove aktivnosti. V sluhu svetosti je umrl za levkemijo v Zürichu, 24. novembra 1989.